Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Antalet studieplatser för lärare inom småbarnspedagogik utökas

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat om tilläggsfinansiering i syfte att öka antalet studieplatser för sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare och lärare inom småbarnspedagogik. Det är frågan om sammanlagt cirka 41 miljoner euro, beslutet berör 15 yrkeshögskolor och sju universitet.

Åbo Akademi berörs av de utökade studieplatserna för lärare inom småbarnspedagogik, där tilläggsfinansieringen skapar 875 nya studieplatser, av vilka 60 kommer att vara svenskspråkiga. För Åbo Akademis del innebär det 40 studieplatser vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV). Finansieringen gäller utbildningar som inleds 2024–2026.

För FPV:s del gäller finansieringen både den utbildning som bedrivs på campus och den så kallade flerformsutbildningen som ger personer som redan är i arbetslivet möjlighet att vidareutbilda sig, huvudsakligen på distans. FVP utexaminerade i slutet av 2023 närmare 30 studerande från flerformsutbildningen, och tilläggsfinansieringen gör det möjligt att fortsätta utbildningen.

– Det är fint att det prioriteras och ges finansiering till universiteten för att möjliggöra studier för de som vid sidan av arbete vill studera till lärare inom småbarnspedagogik. Vi hoppas också att arbetsgivarna ser vikten av denna satsning och fortsätter att stöda sina anställda som vill avlägga studierna, säger forskningsledare i småbarnspedagogik Katri Hansell och universitetslektor inom småbarnspedagogik Mikaela Svanbäck-Laaksonen.

– Samtidigt ska vi också komma ihåg campusutbildningen, så vi satsar på att utveckla båda, säger Hansell och Svanbäck-Laaksonen.

Tidigare har bristen på lärare inom småbarnspedagogik varit störst i Nyland, men den har också gett sig till känna i andra delar av Svenskfinland. I överlag behövs det fler behöriga lärare inom småbarnspedagogik i hela Svenskfinland.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande kan läsas i sin helhet här.