Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade markant trots coronaviruset

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram steg med drygt 20 procent jämfört med i fjol. Detta är det fjärde året i rad som de internationella ansökningarna ökar, men det första året som ansökningarna ökar till alla magisterprogram. Det nya magisterprogrammet Advanced Practice Nursing väckte också ett stort intresse.

Ansökningstiden till Åbo Akademis internationella magisterprogram gick ut onsdagen den 20 januari. Enligt de ännu preliminära siffrorna sökte sammanlagt 859 personer till de nio programmen. Ifjol var antalet sökande 705.

Åbo Akademi erbjuder nio engelskspråkiga magisterprogram med sammanlagt elva ansökningsmål.

Också antalet ansökningar (en person kan söka till flera program) steg från 896 år 2020 till 1066 i år.

Ansökningarna fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror är angivna i parentes):

 • Advanced Practice Nursing 56 (ny)
 • Biomedical Imaging 47 (38)
 • Governance of Digitalization 125 (115)
 • Information Technology: Computer Engineering (DI-examen) 155 (151)
 • Information Technology: Computer Science (FM-examen) 143 (127)
 • International Law and Human Rights 138 (117)
 • PEACE: Peace, Mediation and Conflict Research 145 (117)
 • Social Exclusion (FM-examen) 76 (64)
 • Social Exclusion (TM-examen) 30 (26)
 • Sustainable Chemical and Process Engineering 70 (62)
 • Teaching and Learning 81 (79)

Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi, och Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice, påminner om att siffrorna är preliminära. Samtidigt är de mycket nöjda med resultatet med tanke på de osäkra omständigheter som råder i världen på grund av coronaviruset.

– Resultatet visar att Åbo Akademi och finländsk universitetsutbildning har ett gott rykte och är attraktiv också i en situation som globalt sett är mycket osäker för unga människor, säger Lindfelt.

– Det här är nu en ren spekulation, men det är möjligt att den negativa effekten av coronaviruset uteblivit tack vare att Finland klarat pandemin relativt bra och att universteten tagit ett stort ansvar i att anpassa sig till omständigheterna, säger Gardberg.

Åbo Akademi strävar att ge besked åt de sökande i slutet av mars. Studierna inleds i augusti.

Läs mera om de internationella magisterprogrammen på: http://www.abo.fi/ansok/en/master

 

För mera information:
Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi
Tfn: +358 505442628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
Tfn: +358 46 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi