Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi

28.3.2018

 

Antalet sökande till Åbo Akademi ökade

Ansökningstiden till kandidat- och magisterutbildningarna gick ut onsdagen den 28 mars, kl. 15.00.

I år sökte 2 765 personer till Åbo Akademi. Antalet förstahandssökande är 1 450. Det här betyder att antalet sökande till Åbo Akademi ökade jämfört med ifjol då totalt 2 531 personer sökte. Siffrorna är ännu preliminära.

Söktrycket var störst till ämnet psykologi med 287 sökande till 20 platser. I antal ansökningar sökte flest till ekonomutbildningen, över 750 sökande på kandidatnivån.

Barnträdgårdslärarutbildningen ökade märkbart och har nu 120 sökande mot 75 ifjol. Också den nya språkbadslärarutbildningen för klasslärare var populär med 57 sökande. Andra ämnen med goda resultat var hälsovetenskaperna med 50 sökande mot 18 ifjol och farmacin med 109 sökande mot 75 ifjol.

För mera information:

Områdeschef Gurli-Maria Gardberg
Telefon: 046 921 5965
E-post: Gurli-Maria.Gardberg@abo.fi

 


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör