Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Anison fick lyckoSPARK i San Francisco

Forskare från projektet Anison vid Åbo Akademi deltog med en pitch i evenemanget BIO SPARK Showcase vid BIO Investor Forum 2020 i San Francisco i mitten av oktober. Anison var en av tio utvalda forskargrupper inom det världsomfattande SPARK-nätverket som fick presentera sina idéer för investerare och industrirepresentanter. 

Pitchen hölls av Preethy Paul, projektforskare i cellbiologi vid Åbo Akademi. Projektet leds av John Eriksson, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi och direktör för Turku Bioscience Centre.

– Pitchen gick bra och vi är mycket nöjda. Vi fick hjälp med att utvärdera potentiella regulativa hinder för produkten och hur vi ska träda in på marknaden, samt idéer för alternativa lösningar gällande produktframställning, säger Eriksson.

– Vi är mycket tacksamma till SPARK för att vi fick den här möjligheten. Den gav oss en möjlighet att presentera projektet till en bredare internationell publik som kan hjälpa oss hitta samarbetspartner och investerare.

Anison är ett forskningsprojekt inom cellbiologi vid Åbo Akademi, som utvecklar ett naturligt läkemedel mot vårtor förorsakade av humant papillomvirus (HPV). Läkemedlet bygger på en gammal medicinalväxt, nämligen Anisomeles malabarica, en växt som egentligen saknar ett svenskt namn. 

– Växten växer inte i Norden men är mycket vanlig i Indien därifrån Preethy ursprungligen hämtade både växten och projektet till Finland. Den hör till samma familj av korsblommiga eller läppblommiga växter dit även till exempel myntorna hör och den har utnyttjats som läkemedelsväxt redan i århundraden, säger Eriksson.

–  Vårt projekt har identifierat en föreningsgrupp från växten som totalt eliminerar HPV via en molekylär mekanism som erhållit brett internationellt patentskydd. Förutom vårtor, är vi förhoppningsfulla gällande utnyttjandet av dessa växtmolekyler även i samband med andra HPV-baserade sjukdomar. 

SPARK är ett samarbete mellan forskare, kliniker och studerande som strävar efter att skapa och utveckla terapeutiska och diagnostiska lösningar. För tillfället söks nya forskningsprojekt med innovativa lösningar till ett tvåårigt SPARK-program som inleds i januari 2021. Åbo Akademi har varit medlem i Spark sedan 2018.