Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Alumnträffen 2022: Ett socialt hållbart arbetsliv skapar både välmående och lönsamhet

Dagens arbetsliv är i ständig förändring och vi har en befolkningsstruktur som kräver att vi orkar och vill arbeta längre. Samtidigt behöver vi få in fler människor på arbetsmarknaden. Hur kan medarbetare, ledare och arbetsgivare tillsammans verka för ett socialt hållbart arbetsliv? Det var tematiken för Alumnträffen 2022. Träffen var gemensam för Åbo Akademi, Hanken, Arcada, Novia och Helsingfors universitet.

Charlotta Niemistö, direktör för forskningsinstitutet GODESS vid Hanken, talade under rubriken Mänskligt hållbart arbetsliv – När gränserna mellan jobb och fritid suddas ut.

– Det borde finnas en mätare som mäter en arbetstagares arbetsförmåga när hen kommer in i en organisation och när hen lämnar organisationen. Arbetsförmågan borde vara minst lika bra då det är dags att gå vidare, då kunde arbetsplatsen klassas som mänskligt hållbar, konstaterar Niemistö.

Mänsklig hållbarhet innebär att arbetslivet organiseras så att människor är kapabla att jobba och bibehålla sin hälsa till – och efter – pensionsåldern. Ingen ska känna sig mindre värd på arbetsmarknaden, exempelvis på grund av tyngre skeden i livet.

Alumnträffen 2022
Camilla Wardi, Charlotta Niemistö, Mikael Nylund, Muluken Cederborg, Christina Forssell, Johanna Stenback.

– Människor har sämre möjligheter att prioritera jobb under vissa perioder, till exempel om du har vårdansvar över barn, dina föräldrar, din partner eller om du själv har problem med hälsan. Speciellt i Finland där arbetskarriären ska förlängas måste de här aspekterna tas i beaktande i högre grad än nu.

 

Cheferna ska föregå med gott exempel

Finland har i dag ett stort antal sjukpensionärer och många av dem är unga, i början av sin arbetskarriär. Här har cheferna en viktig roll i att föregå som gott exempel, i form av ett hållbart ledarskap.

– Om du som chef älskar ditt jobb, vill jobba mycket och har ett litet sömnbehov så handlar det ändå inte bara om dig. Den attityden bidrar till en viss organisationskultur. I synnerhet unga har ett behov av att visa att de är tillgängliga och ambitiösa, så om de får ett mejl på natten kanske de känner sig tvungna att svara genast.

Då gränserna mellan jobb och fritid suddas ut har det konsekvenser inte bara på individnivå utan också på organisations- och samhällsnivå.

– Det är viktigt att inte bara tänka på sin egen organisation och suga ut allt av arbetstagaren så länge hen jobbar där. Vi behöver ha de här experterna i arbetslivet ända fram till pensionsåldern. Forskningen visar att välmående arbetstagare är mer produktiva och lönsamma på ett ekonomiskt plan, säger Niemistö.

 

Anpassa arbetsmarknaden så alla passar in

På Alumnträffen ordnades också en paneldiskussion om social hållbarhet i arbetslivet under ledning av moderator Johanna Stenback, VD på All Things Content och alumn från Arcada. I panelen deltog Christina Forssell, ledarskapscoach, VD på Inner Key och alumn från Hanken, Muluken Cederborg, fritidskoordinator för DUV Mellersta Nyland och alumn från Åbo Akademi samt Mikael Nylund, utvecklingschef på N3M Power och alumn från Novia.

Panel diskussion, alumnträffen 2022.
Paneldiskussion, från vänster: Moloken Cederberg, Mikael Nylund, Christina Forssell och Johanna Stenback.

– Vi måste inkludera välmåendeaspekten inte bara på individnivå utan också på team- och organisationsnivå. Välmående föds av ett inkluderande ledarskap där man verkligen lyssnar och för en dialog med medarbetarna, konstaterar Christina Forssell.

Mikael Nylund säger att en person som av någon anledning har det kämpigt i privatlivet bättre orkar ta sig igenom det då det finns en förståelse på arbetsplatsen.

– Det är frågan om värderingar och kulturen man skapar på en arbetsplats. Mycket handlar också om du som ledare har en stark självkänsla och självidentitet, då är det lättare att vara mänsklig gentemot dem man leder.

Muluken Cederborg föreslår incitament för att anställa personer som bidrar till diversitet och som har en större risk för utanförskap.

– Personer med funktionsnedsättning blir diskriminerade redan i ansökningsskedet, vi måste se till att den här målgruppen deltar i arbetsmarknaden på samma villkor som andra. Detsamma gäller personer med annan etnisk bakgrund. De stöter på vardagsrasism bland annat genom att inte ens bli kallade till anställningsintervju på grund av sitt namn. Det är marknaden som måste anpassa sig så alla personer passar in.

 

Skaka av dig dina fördomar

Som avrundning fick panelen ge sina bäst tips för att främja social hållbarhet i arbetslivet.

– Skapa en coachande organisationskultur. Som individer ska vi vara lyhörda och medvetna om varje social kontakt vi har. Du kan alltid stärka en människa, men också försvaga, påpekar Christina Forssell.

– Allting börjar med oss själva, vi har ett ansvar att ta hand om oss. Då kan vi också ge vårt bästa till arbetet. Jag ser det som min uppgift för andras skull, säger Mikael Nylund.

– Var öppen och tillmötesgående och skaka av dig dina gamla fördomar. Vi behöver attitydfostran och attitydförändringar på bred front – kanske extra mycket i finlandssvenska sammanhang – där vi många gånger har skäl att se oss i spegeln, även om vi själva emellanåt kan betrakta oss som en utsatt minoritet, avslutar Muluken Cederborg.

 

Alumnträffen arrangerades av Hanken, Arcada, Novia, Åbo Akademi och Helsingfors universitet.

Programledare var Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan på Hanken. Paneldeltagarna Aija Salo, Catariina Salo och Tore Teir hade fått förhinder att delta.

 

 

Text och foto: Jessica Gustafsson