Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Aktuella teman på årets Europaforum – ÅA deltar i arrangemangen

Årets Europaforum går av stapeln den 24–26 augusti 2022 i Åbo och online. Temat i år är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. Talare är bland annat statsminister Sanna Marin och Åbo Akademi-alumnen, undervisningsminister Li Andersson. Direktsändningarna har simultantolkning på finska-engelska-finska.

På fredagen den 26 augusti, klockan 11.00–12.30 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2 i Åbo, uppmärksammas genom en svenskspråkig paneldiskussion Statsrådets donationsprofessur i forskning om självstyrelse och autonomi. Professuren är en donation till Åbo Akademi.

I paneldiskussionen Åland i Europa med gemensamma värden diskuterar ledande politiker och forskare Ålands roll och position i Europa. Med i diskussionen är bland annat tidigare EU-domare Allan Rosas och Europaparlamentariker Ville Niinistö.

Före det, onsdagen den 24 augusti, ordnas forumets egentliga vetenskapsdag. Åbo Akademi arrangerar i samarbete med Åbo universitet flera programpunkter i Radisson Blu Marina Palace Hotel. Klockan 10–11.15 ordnas en engelskspråkig diskussion under rubriken Local meets global in the European energy transition: Perspectives on offshore wind farms in the Baltic Sea. Från Åbo Akademi deltar biträdande professor Magnus Hellström och doktorand Thaysa Portela De Carvalho i egenskap av moderatorer.

Klockan 11.30–12.15 är det dags för en finskspråkig diskussion om Varför behöver Finland sin egen läkemedelsutveckling och läkemedelstillverkning, tar inte Europa hand om oss också om en kris skulle inträffa? Från Åbo Akademi deltar professor Tiina Salminen.

Diskussionen leds av gästande professor Reijo Salonen vid flaggskeppet InFLAMES. Han konstaterar att den obligatoriska läkemedelslagring som gäller läkemedelsfabriker, -importörer och vissa myndigheter är en bra grund för att säkra läkemedelstillgången i Finland. Problemet är att tillgången på råvaror och generiska läkemedel är beroende av andra länder, framför allt Kina och Indien.

– Vi här i den norra periferin har förstått att vi behöver ha en beredskaplager av läkemedel ifall vi skulle isoleras. Men hur bereder vi oss på att beredskapslagren bara räcker en begränsad tid, frågar sig Salonen.

Efter lunch, klockan 13–13.45, fortsätter programmet i Marina Palace med diskussionen Europa med och utan gränser. Här diskuterar panelen hur den idealistiska idén om ett rumsligt öppet Europa fungerar idag. Från Åbo Akademi deltar professor Markku Suksi och diskussionen hålls på finska.

Vetenskapsdagen avslutas i Åbo stadsteaters foajé klockan 16.00–17.00, med den engelskspråkiga diskussionen European strategy for universities, European university alliances and cooperation: Impact on university development? Panelen leds av Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt.

 

Om du tänker delta på plats, var vänlig och anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/Eurooppafoorumi_Turku_2022_7083

Livestream hittas via https://europeforum.fi/sv/live/

Mera information om dessa programpunkter: https://www.abo.fi/evenemang/europaforum-2022/

Det kompletta programmet för Europaforum 2022: https://europeforum.fi/sv/program/