Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Akademiska dagen firades – hyllning till universitetssamarbetet i Åbo  

Akademiska dagen firades fredagen den 22 mars i Gamla Akademihuset i Åbo.  

Akademiska dagen är en akademisk högtid som firas årligen till minnet av den gamla Akademien, grundad år 1640 i Åbo. Det är ett sätt att uppmärksamma det goda samarbetet mellan de nuvarande universiteten i Åbo. I år stod Åbo Akademi värd.  

Festligheterna inleddes med välkomstord av Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt.

– För att hedra den högsta bildningen, mitt under brinnande krig, grundade drottning Kristina Kungliga Akademien i Åbo. Och då, som i dag, är universitetets betydelse i samhället enormt, sade Lindfelt. 

Fanny Karell, Petra Eriksson, Ida Sahlin och Lina Jylhä.
Fanny Karell (fr.v.), Petra Eriksson, Ida Sahlin och Lina Jylhä från Florakören uppträdde.

Festföredraget hölls av Juha Vuori, docent i internationell politik vid Åbo universitet. Vuori talade under rubriken ”Rauhaan tutkien” om freds- och konfliktforskning. 

– Forskning inom internationell politik föddes i efterdyningarna av första världskriget. Målet var att finna en vetenskaplig väg till fred, och efter andra världskriget har fredsforskning varit en egen vetenskaplig disciplin. Vi lever i en tid då det är mycket angeläget att tala om fred och forska i fred, framhöll Vuori.  

– Trots det har det forskats oerhört mycket mer i krig och konflikter, än i fred. Faktum är att det är väldigt svårt, eller nästan omöjligt, att forska i fred utan att uppmärksamma krig. Fred som begrepp är inte helt enkelt att definiera. Är det en situation där det inte råder krig – någonting vi brukar kalla negativ fred? Eller är fred någonting mer, en situation som kanske präglas av samarbete och integration – det vi brukar kalla positiv fred?” fortsatte Vuori.

Under Akademiska dagen överräcktes också utmärkelsen Årets docent ut. Utmärkelsen, som delas ut av Docentföreningen vid universiteten i Åbo, tillföll detta år docent Antti Hakanen, biträdande professor i medicinsk mikrobiologi vid Åbo universitet.  

Enligt prismotiveringen är Antti Hakanen ett lysande exempel på hur man genom att arbeta vid gränszonen mellan universitet och samhälle kan omsätta vetenskapliga resultat i praktiken och samtidigt vara en aktiv producent av vetenskap och utbildare av forskare.

Antti Hakanen, Antti Pajala, Sari Mäkelä.
Antti Hakanen (i.m.) mottog utmärkelsen Årets docent av docent Antti Pajala (t.v.) från docentföreningen och professor Sari Mäkelä från (t.h.) institutionen för biomedicin vid Åbo universitet.
Juha Vuori
Juha Vuori, docent i internationell politik, höll festtal om fredsforskning.
Mikael Lindfelt.
Rektor Mikael Lindfelt hälsade festdeltagarna välkomna.