Skriv här det du söker efter!

Åbos stadsforskning ger resultat – och fortsätter

Åbos stadsforskning ger resultat – och fortsätter

En extern utvärdering ger Åbos stadsforskningsprogram berömligt vitsord. I samma veva delar man ut forskningsbidrag på sammanlagt 600 000 euro till Åbouniversiteten, samt tio gradustipendier.

Åbos stadsforskningsprogram stöder, ibland till och med i hög grad, samarbetet mellan Åbo stad och de två universiteten i staden, Åbo universitet och Åbo Akademi. Det här förbättrar det strategiska beslutsfattandet och möjligheten till ledning genom information, visar en utredning som gjorts av Kommunförbundet.

Stadsforskningsprogrammet finansierar akademisk forskning som producerar relevant och tillämpad kunskap för stadsutvecklingen. Tiotals tvärvetenskapliga forskningsprojekt har förverkligats inom projektet, vilket har skapat modeller för interaktion mellan beslutsfattare och forskare.

Projekten blir nu flera. Fem tvååriga projekt inom Åbos stadsforskningsprogram tilldelas nämligen finansiering på sammanlagt 600 000 euro av Åbo stad, Västra Finlands allmännyttiga bostadsstiftelse, Åbo universitet och Åbo Akademi. Projekten är:

– Biträdande professor Johanna Ilmakunnas med arbetsgrupp (Åbo Akademi och Åbo universitet, historieämnena): Tie meren yli – Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828, 150 000€.

– Forskningsledare Aki Koponen med arbetsgrupp (Åbo universitet, Centre for Collaborative Research och ekonomisk geografi, samt Tammerfors universitet, arkitektur): Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä, 150 000€.

– Professor Hannu Rounavaara med arbetsgrupp (Åbo universitet, sociologi, och Tammerfors universitet, ledarskapshögskolan och arkitektur): Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta, 150 000€.

– Specialforskare Pekka Kettunen och gästprofessor vid forskningsprofilen Havet Kristine Kern med arbetsgrupp (Åbo Akademi, offentlig förvaltning, och Leibniz Institute for Research on Society and Space): Matching Forerunner Cities: Coping with climate change in Turku, Malmö, Rostock, and Groningen, 75 000€.

– Professor Anssi Öörni med arbetsgrupp (Åbo Akademi, informationsteknik, internationell marknadsföring och offentlig rätt): The Connected Urban Community, 75 000€.

Projekten bör påbörjas under år 2019 och avslutas senast vid slutet av år 2020.

I Ilmakunnas projekt undersöks Åbo som svensk universitetsstad 1640–1828, det vill säga under den Kungliga Akademiens tid i Åbo. Perspektivet är frikopplat från nationalstatstanken och i stället fokuserat på gränsöverskridande akademiska relationer och till dem hörande övriga relationer, till exempel affärskontakter.

Inom Kettunens och Kerns projekt jämförs klimatpolitiska målsättningar och handlingar i mellanstora nordeuropeiska städer, som alla är klimatpolitiska föregångare.

Öörnis projekt undersöker de möjligheter och utmaningar som uppstår för stadsutvecklingen när de digitala kommunikationsförbindelserna blir snabbare.

– 5G-näten är på kommande. Projektet skapar en förståelse för vilket slags ny service som kan skapas utifrån dem, och vilka villkor det ställer att till exempel automatisering inom trafiken förväntas fungera utan fördröjning, säger Anssi Öörni.

Tio studerande erhåller också stipendier på 2000 euro för avhandlingsarbete inom stadsforskningsprogrammet. Av dessa hör två till Åbo Akademi. Roland Berg, nationalekonomi, skriver om ”Spatial autokorrelation och bostadspriser – en analys av bostadsmarknaden i Åbo”, och Jonas Martin, miljö- och marinbiologi, om ”Människans förhållande till marina nyckelarter”.