Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbohögskolorna ordnar idémöte för att få ordning på fosforn

Åbo Akademi, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola ordnar tillsammans ett idémöte torsdag 20.12, kl. 12–15 i auditorium Delta, ICT-City, Åbo.

De första hundra anmälda får plats till idémötet, där man utöver forskare och andra intresserade hoppas få med regionens företag. Tillfället öppnas av rektorerna Kalervo Väänänen, Mikko Hupa och Vesa Taatila. På mötet presenteras på ett mångsidigt sätt problematiken kring fosfor. Utöver detta erbjuds möjligheten att nätverka.

Åbo Akademi, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola står i beråd att göra en gemensam insats för att lösa fosforproblemet. De tre högskolornas mångvetenskapliga kunnande i bas- och tillämpande forskning samt samarbetet med företagsvärlden erbjuder utmärkta möjligheter till detta.

– Trots årtionden av ansträngningar för Östersjön och vår närregion är eutrofieringssituationen i Skärgårdshavet fortfarande svag. Orsaken till eutrofieringen är kväve och fosfor, av vilka vi under detta seminarium fokuserar på fosforn. Fosfor rinner ut i havet särskilt via flodvatten från jordbrukstäta områden, säger professorn i geografi vid Åbo universitet, Jukka Käyhkö.

Ungefär 31 000 000 kg fosfor beräknas rinna ut i Östersjön varje år. Cirka 2/3 av detta har förorsakats av mänskan medan ca 1/3 är naturligt avrinning. Man försöker förhindra att fosfor hamnar i havet till exempel genom att flankera flodbäddar med växtbetäckta skyddszoner. Fosfor binds till små jordpartiklar, rör sig via vattendragen och lagras på botten. Man har grävt sedimentationsbassänger i vilka vattenflödet minskar och en del av fosforsedimentet lagras på botten av floden utan att nå havet.

Den på botten lagrade fosforn löser sig i vatten under lämpliga betingelser, t.ex. i syrefattiga förhållanden, och orsakar så kallad ”intern belastning”. Att ta bort fosfor som redan har ansamlats i havet är mer utmanande än att minska tillflödet, men båda åtgärderna är nödvändiga för att Skärgårdshavets eutrofieringssituation skall bli bättre.

– Utan effektiva åtgärder ökar eutrofieringen och algblomningen den resulterar i. Därtill förändras havets ekologiska tillstånd och dess rekreationsvärde minskar. Fosfor är också en icke förnybar naturresurs, vars återvinning skulle vara förnuftig. Vi behöver nya idéer och innovationer för att minska flodernas fosfortillflöde i havet, samt för att få bort den fosfor som redan samlats där och sätta den i omlopp, säger biträdande professorn vid Åbo Akademi, Magnus Hellström.

Vid idémötet kartläggs högskolornas mångvetenskapliga kunnande för att lösa fosforproblemet.

– Trots att problemet framstår som naturvetenskapligt, kräver lösningen ett samarbete mellan många vetenskapsgrenar och företag som kan omsätta goda idéer till efterfrågade produkter och tjänster. Om problemet vore enkelt hade det redan lösts, konstaterar Juha Kääriä, chef för utbildning och forskning vid Åbo yrkeshögskola.

Anmäl dig till träffen som hålls den 20 december 2018, kl. 12 på adressen: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=5372

 

För mera information:

Magnus Hellström
Biträdande professor,
forskningsprofilen Havet, Åbo Akademi
Telefon: 040 737 9980
E-post: magnus.hellstrom@abo.fi

Jukka Käyhkö
Professor i geografi, Åbo universitet
Telefon: 040 522 5212
E-post: jukka.kayhko@utu.fi

Juha Kääriä
Chef för utbildning och forskning, Åbo yrkeshögskola
Telefon: 050 598 577
E-post: juha.kaaria@turkuamk.fi

 

PROGRAM

12:00 Välkommen

12:05 Rektorernas öppning

12:25 Maan kasvukunnon merkitys ravinnehuuhtoutumien hallinnassa. Pekka Heikkinen, Qvidjan kartano

12:55 Secrets of fruitful public-private RDI collaboration: Case CLIC Innovation. Jatta Jussila-Suokas, Click Innovation

13:25 Forskarnas korta framföranden

  • Phosphorus emissions in the changing climate, Piia Leskinen, TUAS
  • Phosphorus and the marine ecosystem, Anna Törnroos, ÅA, Environmental and marine biology
  • Phosphorus removal from the Archipelago Sea – some physicochemical constraints. Jukka Lukkari, UTU, Laboratory of Materials Chemistry and Chemical Analysis
  • Phosphorus from the sea: social science perspective, Nina Tynkkynen, ÅA, Public administration
  • Geoinformatics in marine environmental dynamics. Harri Tolvanen, UTU, Geography
  • Plant-based solutions for phosphorus removal from brackish water. Mikko Tikkanen, UTU, Molecular plant biology
  • Transforming phosphogypsum waste into products with market value. Ron Zevenhoven, ÅA, Thermal and flow engineering
  • Microalgae for phosphorus removal and biomass production. Martina Jokel, UTU, Molecular plant biology
  • Phosphorus precipitation in agricultural streams, Antti Kaseva, TUAS
  • The use of vermiculite for nutrient recycling (ammonium and phosphorus), Olav Eklund, ÅA, Geology and mineralogy

14:00 Nätverkskvart x 3 (fri diskussion, förfriskningar, posters)

14:45 Slutdiskussion, sammanfattning, hur går vi vidare?

15:00 Tillfället avslutas