Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Aboagora är Årets humanistgärning 2017

Symposiet Aboagora – som strävar efter att främja växleverkan mellan konst och vetenskap – har utsetts till Årets humanistgärning 2017.

Pristagarna med blommor i händerna.
Fr.v. Johanna Skurnik, Aboagoras Malla Lehtonen och Donnerska institutets Ruth Illman, samt Årets humanistmegister Saara Penttinen. Foto: Hanna Oksanen

Utmärkelsen delas ut av humanistiska fakulteten vid Åbo universitet. Ytterligare valde man Johanna Skurnik, som doktorerat i historia vid Åbo universitet till Årets humanistdoktor.

Symposiet Aboagora arrangeras av Donnerska institutet, Åbo universitet och Åbo Akademi sedan år 2011. Aboagora får priset med motiveringen att symposiet på ett nytänkande och fräscht sätt för samman forskning ur naturvetenskapernas, konstens och humanistiska vetenskapernas synvinkel.
Aboagora är också ett utmärkt exempel på ett gott samarbete mellan universiteten, samt universitetens växelverkan med samhället.

Utmärkelserna delades ut under humanistiska fakultetens evenemang Humanistdagen fredag 27.4.