Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo stad donerar en miljon euro till Åbo Akademi för en professur i havsforskning. Beslutet fattades av stadsstyrelsen måndag 23.10.2017.

Donationen, som ges i rater under åren 2018–2020, ska gynna havsforskningen genom en anställning av en forskare som kan avancera till professorsnivå enligt tenure track-systemet. Rektor Mikko Hupa beskriver forskningsområdet som vattnets kemi med anknytning till havet, exakt vad tenure track-professuren kommer att inkludera är trots allt inte preciserat.

– Forskningsområdet gav sig naturligt eftersom Östersjön är en del av både Åbo stads och Åbo Akademis profil. Tanken är att avkastningen av miljonen räcker till att finansiera befattningen. Det exakta forskningsområdet klarnar längre fram, säger Mikko Hupa.

Stadsdirektör Aleksi Randell motiverar donationen med att Åbo Akademi, vid sidan av utbildningen och forskningen, är en viktig imagefråga för det tvåspråkiga Åbo och därför vill Åbo stad uppmärksamma Åbo Akademis 100-årsjubileum.

Enligt Hupa är donationen ett resultat av ett samtal som han initierade förra hösten, bland annat med Åbos stadsdirektör Aleksi Randell, där man diskuterat hur Åbo Akademis hundraårsjubileum bäst kan uppmärksammas.