Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo får center för medicinsk 3D-printning

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en finansiering på 960 000 euro för grundandet av ett centrum för friformsframställning i Åbo. Centret ”Lisäävän valmistuksen osaamiskeskus” koordineras av Åbo yrkeshögskola med tandläkarvetenskapen vid Åbo universitet och farmacin vid Åbo Akademi som samarbetspartner.

Centret underlättar samarbetet mellan de olika vetenskapsgrenarna och förbättrar forskningsinfrastrukturen, och är en vidareutveckling av den starka läkemedelsforskning som finns i Åbo. Den konkreta målsättningen är att utveckla materialsammansättningar för 3D-printning och 3D-design för att svara mot teknologiindustrins och kemiindustrins växande behov.

– Vi beaktar printning av såväl metaller, keramer som kompositer, samt biomaterial och läkemedel, säger Juhani Soini, vicerektor vid Åbo yrkeshögskola.

Friformsframställning skiljer sig från traditionella produktionsmetoder som svarvning, svetsning och laseroperationer, genom att den lägger till material i stället för att avlägsna material. Detta skapar nya möjligheter att kombinera mycket olika slags komponenter i samma material.

– Friformsframställning gör det möjligt att på ett helt nytt sätt bygga strukturer som följer de former och materialegenskaper som finns i naturen. Det här underlättar planeringen av ett material specifikt för ändamålet och sänker tillverkningskostnaderna för komplexa komponenter, säger Jessica Rosenholm, professor i farmaci vid Åbo Akademi.

– Det möjliggör också kombinationer som innehåller levande celler, biomolekyler eller läkemedelsmolekyler, vilket är ett stort framsteg när vi utvecklar läkemedel och behandlingar som är personligen anpassade för den enskilda patientens behov.

Från Åbo Akademi kommer vicerektor Niklas Sandler och professor Jessica Rosenholm att ingå i projektet. Förutom representanter för Åbo yrkeshögskola kommer här också att ingå professor Pekka Vallittu vid Åbo universitet och professor Antti Salminen vid Villmanstrands tekniska universitet, samt företagen Koneteknologiakeskus Oy, Electro Optical System: Industrial 3D Printing (EOS), 3DTech, DelSiTech Oy, Stick Tech, Skulle Implants, Planmeca och Trace Ray Oy.