Skriv här det du söker efter!

Åbo får besök av expedition TREC – kom med och utforska havet!

Åbo får besök av expedition TREC – kom med och utforska havet!

Åbo får besök av expedition TREC – kom med och utforska havet!

Hur förorenat är vattnet i Pemarviken, kan det finnas arter våra vatten vi ännu inte känner till? I mitten av juli kan vi få reda på då den europeiska expeditionen TREC och forskningsfartyget Tara Ocean för första gången någonsin besöker Åbolands skärgård. Kom med och se hur spåren av klimatförändringen ser ut hos oss.

Under TREC-expeditionen 2023-2024 kommer forskare från den internationella forskningsorganisationen European Molecular Biology Laboratory (EMBL), samarbetet Tara Ocean och över 150 forskningsteam från över 70 institutioner i 29 europeiska länder att samla in och analysera jord-, sediment-, aerosol- och vattenprover, samt utvalda modellorganismer och miljödata längs Europas kustlinjer. Målet är att avslöja ännu oupptäckt biodiversitet och att förstå effekterna av miljöförändringar inom och mellan ekosystem.

I Finland gör TREC-expeditionen sitt stopp i Åbo under vecka 28 (11– 13.7) där ämnet för miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi står som värd.

– TREC-expeditionen samlar in sedimentprover från hela Europa som skickas till Åbo Akademi. Här väcker vi upp viloceller av mikroalger som har ’sovit’ på havsbotten i 100 år. Då cellerna väckts till liv igen kan vi studera dem närmare i laboratoriet för att till exempel skapa en bättre förståelse för vilka gener mikroalgerna använder för att klara av de stigande temperaturerna i Europas havsområden. Genom att samarbeta med lokala forskare och studerande som volontärer under provtagningen i Åbo strävar vi efter att kombinera internationell kunskap med lokal expertis, säger Conny Sjöqvist, forskare vid Åbo Akademi som koordinerar stoppet i Finland.

TREC syns också på stan

Som en del av besöket kommer TREC-expeditionen att organisera flera offentliga aktiviteter som främjar medvetenhet om havet och dess miljöproblem i kraftigt påverkade kustområden som till exempel Skärgårdshavet. Under vecka 28 (11– 13.7) kan man till exempel bekanta sig med havets mikroorganismer och expeditionens forskning via ”TREC in the City”-teamet som kommer att befinna sig på Åbo stadsbibliotek. Det finns även möjlighet att besöka det mobila laboratoriet som står vid Arken, Fabriksgatan 2.

En spelbaserad workshop, Nexus island, för hela familjen (ca 12 år uppåt) ordnas i Aurum under veckan. Där man kan prova på hur det kan kännas att forska i marina kustområden. På torsdagen arrangeras en öppen tillställning på Bar Ö, ”Science on Tour”, där man kan diskutera med TREC-forskare om havet och den forskning som görs inom expeditionen.

Mer information om alla TREC-evenemang hittas på Åbo Akademis webbsidor och i ÅAs händelsekalender.

Provtagningen sker onsdagen den 12.7. Media kan komma till platsen kl. 10.00. Adressen för intresserade är korsningen av Perttalantie och Rantaniityntie (Kaarina).

För mer information och pressförfrågningar för provtagningen i Pemarviken, kontakta:

Conny Sjöqvist, forskare inom miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi
E-post: csjoqvis@abo.fi
Telefon: +358405580284

 

TREC: Traversing the European Coastline (https://www.embl.org/about/info/trec/)