Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis styrelse säger upp rektor Moira von Wright

Åbo Akademis styrelse har på sitt möte i Vasa måndagen 1.11.2021 beslutat säga upp rektor Moira von Wright. Som orsak till uppsägningen anges den förtroendekris som uppstått och olika syn på ledarskapet vid Åbo Akademi. Von Wright sägs upp från och med 1.11. 

Styrelsen vill påpeka att det utvecklingsarbete som inletts under von Wrights ledning har varit bra och kommer att fortsätta. 

Åbo Akademi kommer inom kort att meddela om rekryteringsprocessen för en ny rektor. 

Rektorsuppgifterna kommer under en övergångsperiod att skötas av prorektor Mikael Lindfelt, medan Stefan Willför fortsätter som tf prorektor, och Lisbeth Fagerström fortsätter som tf rektor för Åbo Akademi i Vasa. 

Tilläggsuppgifter: 

Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson, +358 50 301 9305