Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa har valts till medlem i National Academy of Inventors

Att bli vald till medlem i National Academy of Inventors (NAI) är en utmärkelse som ges till akademiska innovatörer. Medlemmarna bör vara personer med akademisk anknytning som påvisat en framåtsträvande innovationsanda i skapandet eller befrämjandet av innovationer med en påtaglig positiv effekt på ekonomisk utveckling eller samhällets välfärd i stort. Årets medlemmar valdes i december 2017 av en urvalskommitté som bestod av 18 tidigare NAI medlemmar.

rektor Mikko Hupa leder festprocession
Mikko Hupa under festprocessionen i samband med inskriptionen 2017

Mikko Hupa är glad och hedrad över medlemskapet i NAI.

– National Academy of Inventors har som sin mission innovationer som skapats i universitetsvärlden. NAI är trots sin relativt unga ålder en mycket intressant organisation. Det är bra att det finns en institution som tydligt lyfter fram betydelsen av den del av forskningen som leder till konkreta innovationer och patent, säger Hupa.

Mikko Hupa har samarbetat aktivt med företagsvärlden under hela sin akademiska karriär. De patent Hupa arbetat med handlar om kontroll av skadliga utsläpp i träförädlingsindustrin och i förbränningskraftverk samt om keramiska material i vissa medicinska tillämpningar.

– Jag har alltid sett det som både viktigt och givande att jobba med folk från olika kompetensområden. Det kräver att man  lyssnar och lär sig tala samma språk med kolleger med annan sorts specialkunskap. Det är på det sättet man sedan kan tillsammans komma med nya lösningar på problem.

Medräknat årets medlemmar finns det nu 4000 NAI medlemmar från 250 universitet och forskningsinstitut. Bland medlemmarna finns det innovatörer bakom närmare 6000 USA patent.

Medlemmarna i NAI är inbjudna att delta i den årliga NAI konferensen, som i år hålls den 5 april 2018 i Washington D.C. Till medlemskapets regler hör att man inom två år efter utnämningen deltar i konferensen. Hupa ser framemot att åka till Washington att träffa de andra medlemmarna i NAI.

****

Mikko Hupa är doktor i kemiteknik och har varit professor i oorganisk kemi sedan år 1998. Hupa har lett en forskargrupp med ett omfattande internationellt nätverk. Forskningen har handlat om bland andra högtemperaturkemi, förbränningsteknik och materialteknik och lett till ett antal patent och andra uppfinningar tillsammans med industriföretag samt till över 350 internationella journalpublikationer.

The National Academy of Inventors är en ideell medlemsorganisation som består av medlemmar från amerikanska och internationella universitet och forskarinstitut. NAI har över fyra tusen medlemmar från över 250 akademiska institutioner runt om i världen. NAI grundades år 2010 med målet att lyfta fram och uppmuntra innovatörer bakom US patent och varumärken, förbättra synligheten för akademisk teknologi och innovation, uppmuntra offentliggörandet av immateriella rättigheter, samt utbilda och handleda studerande och föra fram samhällsnyttan bakom sina medlemmars innovationer.