Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis professorer samlades till unikt jubileum

För att uppmärksamma professorsförbundets 50-årsjubileum samlades Åbo Akademis professorer, emeritusprofessorer och biträdande professorer till en gemensam fest vid Humanisticum i Åbo den 23 maj.

Syftet var att synliggöra och hylla professorernas arbete. Drygt 60 professorer deltog i festligheterna.

På bilden skymtar bland annat professorsförbundets verksamhetsledare Tarja Niemelä, Åbo Akademis nuvarande rektor Mikko Hupa och kommande rektor Moira von Wright.

Fotograferingen skedde vid Pehr Kalms ek, planterad 1760, i Akademikvarteren.

(Klicka på bilden för att se en större version.)

Åbo Akademis professorer samlade.
Foto: Henok Karvonen