Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis placering i rankningarna är stabil

Åbo Akademi har placerats på platserna 601–800 i Times Higher Education World University Ranking (THE) för år 2020. THE räknas till en av de största universitetsrankningarna i världen och placeringen baserar sig på statistik från år 2017. Detta är första gången Åbo Akademi deltar i THE.

Åbo Akademi levererar även uppgifter till QS World University Rankings, som bygger på siffror från 2018. Där är placeringen för år 2020 platserna 541–550.

– Det är bara en bråkdel av världens universitet som kommer med på de här listorna, och med tanke på att vi är ett litet universitet kan vi vara nöjda med vår position, säger Stefan Willför, vicerektor ansvarig för forskning vid Åbo Akademi.

– När man ser på universiteten i toppen kan man konstatera att så gott som alla har en medicinsk fakultet. Utan en sådan är det svårt att klättra i rankningen.

Rankningarna bygger på lite olika siffror. THE följer indikatorer för undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och intäkter från företag. QS följer indikatorer för akademiskt anseende, storleken på den akademiska personalen i förhållande till studerande, citeringar i förhållande till mängden akademiskt anställda, anseende bland arbetsgivare, samt andelen internationella studerande och anställda.

Båda rankningarna lägger rätt stor vikt vid universitetens anseende, som man mäter med hjälp av enkäter till relevanta målgrupper. Enligt Willför är det här något av en akilleshäl.

– Enkäterna gör undersökningarna rätt slumpmässiga. De universitet som är kända sedan tidigare får en hög plats och hålls kända, medan mindre universitet har svårt att hävda sig.

Mera information om THE:s metodologi: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2019-methodology

Mera information om QS metodologi: www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/