Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis personal fick ros i stället för ris

Åbo Akademis personal fick ros i stället för ris

Åbo Akademis Studentkår delar varje vår ut ”ros i stället för ris” till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studenterna särskilt vill uppmärksamma.

I år är det 24:e gången studentkåren delar ut rosor.

– Alla studentkårens medlemmar fick skicka in nomineringar på potentiella mottagare. Bland de utvalda finns personer som har ett tillmötesgående bemötande och som praktiskt hjälper studerande. Det är bibliotekspersonal, restaurangpersonal, doktorandstuderande och självklart undervisande personal. Traditionen brukar vara uppskattad av både mottagare och studerande, säger studentkårens informatör Ronja Sandbacka.

Följande personer tilldelas i år en ros:

Jessica West, universitetslärare, organisation och ledning
Laura Hellsten, universitetslärare, teologisk etik med religionsfilosofi
Linda Nisula, informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek
Marika Kivinen, universitetslärare, genusvetenskap
Mikael von Numers, universitetslärare, miljöbiologi
Pekka Lindqvist, universitetslärare, exegetik
Johannes Brusila, professor, musikvetenskap
Siv Sandberg, projektledare, samhällsvetenskap
Sonja Grönblom, universitetslärare, nationalekonomi
Tiina Saloranta-Simell, akademilektor, organisk kemi
Jens Lax, personal i restaurang Alexander, Academill
Johanna Hirvi, forskningsbiträde, småbarnspedagogik
Pia Brännkärr, universitetslärare, textilslöjd
Klas Backholm, universitetslärare, masskommunikation
Farida Anwar, studerande vid doktorandprogrammet

 

Kåren delar ut rosor till ÅA:s personal
Några av styrelsemedlemmarna ur Åbo Akademis studentkår inför rosutdelningen. Från vänster: Veera Julin, Jannica Lindholm, Anna Oksanen, Patrick Schubert, Sara Nordell.