Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis nätverk för mänskliga rättigheter får Europarådets pris

Global Campus of Human Rights, där Åbo Akademi ingår, har tilldelats Europarådets pris North-South Prize of the Council of Europe 2023. Priset ges till kandidater som utmärkt sig genom exceptionellt engagemang för att främja solidaritet och partnerskap mellan norr och söder.

Global Campus tilldelas priset som ett erkännande för sitt arbete med att säkerställa högkvalitativ tillgänglig undervisning om universella mänskliga rättigheter och för sitt arbete med att främja en dialog som stödjer mänskliga rättigheter och demokratiska värden inom en gemenskap av akademiker, studenter, jurister och experter. Global Campus är ett nätverk av hundra universitet i värdlen och dess flaggskepp är de regionala magisterprogrammen. Åbo Akademi är involverad i ett av dem, European Master’s Programme for Human Rights and Democratisation (EMA).

– Det här är ett pris som vi alla inom nätverket kan vara stolta över. Vi har under flera års tid arbetat tillsammans för att främja mänskliga rättigheter och demokrati genom utbildning och annat samarbete universiteten emellan. Det känns fint att vårt arbete inom nätverket uppmärksammas på det här sättet under en tid då såväl mänskliga rättigheter som demokrati ifrågasätts av många, säger Elina Pirjatanniemi, professor i juridik med inriktning straffrätt.

Föregångaren till nätverket gick under namnet European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation. En av initiativtagarna och samtidigt Åbo Akademis representant i det nätverket var under många år professor Markku Suksi som sedan efterträddes av Elina Pirjatanniemi som varit med och utvecklat nätverket till vad det är i dag. Pirjatanniemi är en av de tre vice-presidenterna i Global Campus styrelse. Arbetet har engagerat även många andra anställda vid Åbo Akademi, till exempel gällande undervisning inom EMA-programmet och handledning av EMA-studenter.

Priset North-South Prize of the Council of Europe ges årligen till två kandidater som utmärkt sig inom något av områdena skydd av mänskliga rättigheter, försvar av pluralistisk demokrati, ökad medvetenhet i allmänheten om frågor som rör global ömsesidighet och solidaritet. Priset har delats ut sedan 1995. Den gemensamma nämnaren bland alla pristagare har varit ett starkt engagemang för främjande av partnerskap mellan norr och söder.