Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis ansökningssiffror steg för andra året i rad

Högskolornas gemensamma ansökning 2019 avslutades den 3 april. Till Åbo Akademi sökte i år 2 811 sökande. 2018 var antalet sökande 2 756. Också antalet förstapreferenssökande steg något från 1 444 år 2018 till 1 484 år 2019. Siffrorna är preliminära och kan ännu justeras något.

Många ämnen uppvisar en ökad mängd ansökningar, däribland till exempel datateknik, kemi- och processteknik, socialvetenskaper och klasslärarutbildningen.

– Jag är extra glad över att förstapreferenssökande både till kemi- och processteknik och naturvetenskaper ökat och överlag det går bra för de flesta av våra utbildningar. Teologins återhämtning efter fjolårets sämre resultat är också en väldigt god nyhet, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Ekonomutbildningen lockade största antalet ansökningar med totalt 786 sökande följt av psykologutbildningen som i år lockade totalt 300 och samhällsvetenskaperna i Åbo med 283 sökande. Klasslärarutbildningen visar också ett uppsving i totalantalet sökande och lockade 239 sökande.

Sett till antalet platser inom utbildningen är söktrycket störst till utbildningslinjen för psykologi, utbildningslinjen för ekonomi och utbildningslinjen för logopedi. Det ansökningsmål som har den största procentuella ökningen är teologin, som fördubblade antalet ansökningar jämfört med i fjol.

Utförligare statistik kommer senare.

 

Mera information:

Områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi
Gurli-Maria Gardberg
Tfn: 046 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi