Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi valde ny styrelse – Peter Essen och Yacine Samb nya externa styrelsemedlemmar

Åbo Akademis universitetskollegium har fastställt en ny styrelse för perioden 2021–2022. Styrelsen som är universitetets högsta beslutande organ består av tio medlemmar. Sex av dem representerar akademin och fyra är externa medlemmar.

Vid sitt möte valde universitetskollegiet två nya externa styrelsemedlemmar; Peter Essen och Yacine Samb.

Yacine Samb
Yacine Samb

Samb (f. 1985) har en BBA-examen från Tammerfors yrkeshögskola och en Executive MBA-examen från Aalto-universitetet. Hon är Googles Growth Marketing Manager för norra Europa, och Diversity, Equity and Inclusion Lead för Europa, Mellanöstern och Afrika. Samb, som arbetar med digital förändring, har även erfarenhet av utbildning och mentorskap av andra ledare, och lyfter fram möjligheterna med kulturell mångfald. Hon har fått flera erkännanden för sitt ledarskap.

Peter Essen
Peter Essen

Essen (f. 1956) är kemist utexaminerad från Åbo Akademi. Han är långvarig och erfaren företagsledare vid läkemedelsföretaget Bayer i Åbo, och en central aktör i Åboenhetens framgångssaga. Essen har varit aktivt engagerad i akademiska intressen. Han har länge arbetat för att främja utvecklingen av molekylära biovetenskaper, läkemedelsforskning och diagnostik i Åboregionen i samråd med företagen, regionen och universiteten.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Essen och Samb. De kommer att bidra med nya perspektiv och erfarenheter som kommer att gynna den strategiska utvecklingen av Åbo Akademi och vår strävan efter ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet. Den bakgrund och de erfarenheter från företagsvärlden som Samb och Essen besitter resonerar också väl med Åbo Akademis strategiska forskningsprofiler, säger universitetskollegiets ordförande Ronald Österbacka.

Som externa styrelsemedlemmar fortsätter Marita Hilliges, professor i neurovetenskap och generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund, och Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus för Helsingfors universitet, där han också verkat som professor i civil- och handelsrätt.

Åbo Akademis professorer representeras i den nya styrelsen av Malin Brännback, professor i företagsekonomi, särskilt internationell företagsverksamhet, och av Kim Wikström professor i industriell ekonomi.

Personalens representanter i kategorin forskare, lärare och övrig personal är Janne Elo, universitetslärare i pedagogiskt ledarskap, och Majlen Saarinen utbildningschef vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

De studerande representeras av Patrick Schubert, studerande i folkrätt, och Richard Printz, studerande i nationalekonomi.


För mera information, kontakta:

Ronald Österbacka, ordförande för Åbo Akademis universitetskollegium, professor i fysik
tfn: +358 50 409 6423
e-post: ronald.osterbacka@abo.fi

Pressbilder: Yacine Samb, Peter Essen