Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi uttrycker sitt stöd till de drabbade i jordbävningarna i Turkiet och Syrien 

Med anledning av de förödande jordbävningar som drabbat Turkiet och Syrien uttrycker Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt sitt stöd till de familjer och samhällen som drabbats.  

– Vi är chockade över den tragiska förlusten av liv till följd av jordbävningarna i Turkiet och Syrien, och vill uttrycka vårt stöd och djupa deltagande till de utsatta i denna fruktansvärda tragedi. Vi vädjar till både nationella och internationella samfund om snabba hjälpinsatser och bistånd till den katastrofdrabbade befolkningen, säger Lindfelt.