Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi uppmanar studerande och personal att ta i bruk Coronablinkern

Institutet för hälsa och välfärd har lanserat den nya applikationen Coronablinkern som ska bidra till att bromsa spridningen av covid-19.

I ett gemensamt ställningstagande rekommenderar de finska universitetens rektorer att hela universitetssamfundet tar i bruk appen.

– Universiteten med tiotusentals studerande och anställda har ett betydande ansvar att göra sitt för att bromsa coronapandemin. Genom att använda Coronablinkern kan vi tillsammans bidra till en tryggare studie- och arbetsmiljö för alla, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

– Jag uppmanar alla våra studerande och hela personalen att ta i bruk applikationen.

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Applikationen ska göra det enklare att både få tag på personer som exponerats för viruset och bryta smittkedjor.

Coronablinkern kan laddas ner gratis till telefonen från de vanligaste appbutikerna. Appen lanseras på både finska och svenska och senare i höst även på engelska.

Klicka här för att läsa mer om applikationen.