Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi upplåter inte sina utrymmen för seminariet Jämställdhet ur mansperspektiv – en provocerande självklarhet

Åbo Akademi står för öppenhet och dialog. Det var även bakgrunden till att man först accepterade att en grupp anställda, i ÅA:s utrymmen får ordna sitt seminarium om jämställdhet ur ett mansperspektiv. Men efter att ha fått mer information om innehållet i programmet har Åbo Akademis rektor Mikko Hupa, med stöd av rektors ledningsgrupp, beslutat, att seminariet inte får hållas i Åbo Akademis utrymmen. Jämställdhet ur ett mansperspektiv är en aktuell och viktig fråga, såsom jämställdhet för alla kön. Rektors ledningsgrupp anser dock att seminariets program bygger på element som kan relateras till kränkande uttalanden och osakligt beteende, vilket inte kan accepteras.

– Åbo Akademis jämställdhetsprogram betonar vikten av att säkra jämställdhet för alla individer, det handlar om trygghet och välmående hos både personal och studerande. För det behövs först och främst en dialog som förs på ett sakligt och vetenskapligt kritiskt sätt. Med det vill jag säga att Åbo Akademi som universitet tar avstånd från kränkande beteenden av alla slag, säger rektor Mikko Hupa.

Åbo Akademi fortsätter sitt jämställdhetsarbete med målet att mångsidigt belysa frågan och uppmuntrar till en diskussion som förs i god anda.