Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi undertecknade Magna Charta Universitatum 2020

Åbo Akademi har genom rektor Moira von Wright undertecknat Magna Charta Universitatum 2020. Underskriften presenterades under ett två dagar långt online-evenemang den 16–17 juni 2021. Bild av det undertecknade dokumentet.

Magna Charta Universitatum innehåller grundprinciper om bland annat den fria vetenskapen. Till exempel stipuleras att universiteten är autonoma institutioner i hjärtat av samhällen, och att de bör vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.

Dokumentet har länge räknats som de europeiska universitetens rättighetsförklaring, men i och med att det blivit allt vanligare att det undertecknas av universitet också utanför Europa har Magna Charta Universitatum nu reviderats. Tilläggen uttrycker explicit diversitet och inklusion, samt betonar universitetens globala natur och deras lokala ansvar. Ingenting i det ursprungliga dokumentet har tagits bort.

Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum år 1988, när 388 rektorer underteckande dokumentet. Åbo Akademi undertecknade Magna Charta Universitatum första gången genom förra rektor Mikko Hupa år 2018.

Mera information om Magna Charta Universitatum: http://www.magna-charta.org/