Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny utbildning ger studiehandledare behörighet

En behörighetsgivande elev- och studiehandledarutbildning inleds vid Åbo Akademi i höst. Utbildningen ordnas tack vare en finansiering på 150 000 euro från Svenska kulturfonden.

För att råda bot på bristen på behöriga elev- och studiehandledare i Svenskfinland inleder Åbo Akademi hösten 2021 utbildningshelheten ”Yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning”.

Utbildningshelheten förverkligas tack vare en finansiering på 150 000 euro från Svenska kulturfonden.

– Enligt en kartläggning som Finlands svenska lärarförbund gjorde i slutet av år 2020 är bara 72 procent av de finlandssvenska elev- och studiehandledarna behöriga. Nu när läroplikten utvidgas tills eleverna fyller 18 år eller tar examen på andra stadiet kommer behovet av handledning dessutom att öka, säger Fritjof Sahlström, dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

– Vi är mycket tacksamma över att Svenska kulturfonden vill stöda den här utbildningen och göra det möjligt för oss att svara mot det ökande behovet av elev- och studiehandledare.

Utbildningen tar i höst in 20 studerande. Utbildningen omfattar 60 studiepoäng och är uppbyggd på tre teman: ungdomens/elevens värld och elevhälsa; handledning, utbildning och mångkulturalitet samt praktik. Utbildningen genomförs som deltidsstudier under en tidsperiod på två år, vilket gör det möjligt att studera vid sidan av arbetet.

Ansökan till utbildningen görs under perioden 12–30.4.2021 och urvalsprov ordnas i juni i såväl Vasa som Åbo. Till ansökningskraven hör att den sökande skall ha avlagt högre högskoleexamen eller ha behörighet som lärare inom yrkesinriktad utbildning.

Läs mera om den nya utbildningen.

Mera information:

Fritjof Sahlström
Dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
E-post: fritjof.sahlstrom@abo.fi
Tfn: +358 50 324 7515