Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia startar gemensamt Business Center i Åbo

NÅA-logotyp

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia fördjupar samarbetet i Åbo genom att starta ett gemensamt Business Center för utbildningarna i företagsekonomi. De nya utrymmena i Gadolinia invigdes tisdag 13 mars.

Team NÅA ska fungera som en knutpunkt mellan Egentliga Finlands företag, studerande inom företagsekonomi i regionen samt högskolornas lärare och handledare. Tillsammans har företagsekonomistuderande vid ÅA och Novia årligen över hundra företagssamarbeten.

Ett av målen är att utveckla regionens näringsliv och företagande, i synnerhet med fokus på företagande i skärgården. ÅA och Novia deltar för tillfället i ett EU-finansierat projekt kring skärgårdshavets företag – Archipelago Business Development. I projektet deltar även samarbetspartners i Sverige.

– Projektet med fokus på företagande i skärgården i kombination med samarbete mellan högskolorna ger studerande en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Arbetslivet förändras hela tiden, och ställer högre krav på studerandes operativa kunskapsnivå som nyutexaminerad, säger Camilla Ekman, avdelningschef för företagsekonomi vid Novia.

Företag som kontaktar Team NÅA har möjlighet att få hjälp med utmaningar bland annat inom marknadsföring, redovisning, turism och personalfrågor. TeamNÅA ska inom kort även kunna stöda nya företag som studerande startar.

– När vi sammanlänkar studerande, högskolornas kunniga personal med utmaningar från affärslivet, skapar vi en unik möjlighet för företag att få både sakkunnig, teoretisk och praktisk hjälp med sin verksamhet, säger Malin Brännback, dekanus vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi.

– Samarbetet börjar mellan de företagsekonomiska utbildningarna. Vi i ledningsgruppen hoppas att Team NÅA ska bli en knutpunkt även för andra studerande inom högskolorna, med andra huvudämnen, som önskar starta affärsverksamhet, säger Hanna Guseff, medlem i Team NÅA:s ledningsgrupp och lärare vid Novia.

Vid invigningen tisdag 13 mars kl. 14 avtäckte Åbo Akademis rektor Mikko Hupa och Novias rektor Örjan Andersson Team NÅA:s nya logotyp som har tagits fram av Novias företagsekonomistuderande Adrian Rantala, Marcus Savela, Kalle Orrenius, Aleksander Karlsson och Mathias Karlsson. Adrian Rantala står för den huvudsakliga designen.

Under invigningen fanns också möjlighet att bekanta sig med studerandearbeten.en beskrivning av arbetsprocessen
Ytterligare information fås av
Åbo Akademi, dekanus vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Malin Brännback, tfn 050 502 7020
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef och utbildningsansvarig företagsekonomi Åbo Camilla Ekman, tfn 040 563 6965
Yrkeshögskolan Novia, medlem i Team NÅA:s ledningsgrupp, lektor Hanna Guseff, tfn 040 556 2051