Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia får coronastöd för studerandes välbefinnande och handledning

Utbildnings- och kulturministeriet (UKM) stöder Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademis gemensamma projekt med 160 000 euro. Understödet riktas till ett projekt som ska fokusera på åtgärder för att stödja handledning av högskolestuderande och stärka studerandes välbefinnande.

”Tillsammans med Åbo Akademi samt kårerna Novium och Åbo Akademis Studentkår, ska vi inom projektet utarbeta en modell som stöder studerandes studieförmåga och välbefinnande genom att initiera gruppverksamhet som fokuserar på vardagscoaching, studiecirkelverksamhet och självstyrningskurser,” berättar Eva Sandberg-Kilpi, prorektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Understödet är en del av specialstödet som UKM riktar till högskolor och student- och studerandekårer för att stärka studerandes välmående under och efter coronapandemin. Understödet kan bland annat användas för att utveckla och ordna lågtröskeltjänster, smågruppsverksamhet och kamratstöd samt studiepsykologtjänster samt stärka och utveckla handledningstjänsterna för högskolestuderande.

”Vi har ett ansvar att se till att studerande under alla omständigheter har möjligast goda arbetsförutsättningar. När vi nu börjar blicka framåt måste vi sätta studerandes välmående i centrum. Den sociala dimensionen som våra högskolor erbjuder är oerhört viktig för studieframgången och personutvecklingen,” säger Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi.

Totalt beviljades 38 projekt specialunderstöd av UKM och totala summan för specialstödet uppgår till 6 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande i sin helhet.

För mera information kontakta

Yrkeshögskolan Novia
Prorektor Eva Sandberg-Kilpi
Tfn 044 449 8251

Åbo Akademi
Prorektor Mikael Lindfelt
Tfn 050 544 2628