Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Årets festival ordnas på Wasa Innovation Center, 5.8 och 11-14.8 2021. Temat för årets festival är avgörande för regionerna – utvecklas eller avvecklas!

Framtidsenemanget Wasa Future Festival fokuserar ambitiöst på att lösa Vasas och hela Finlands problem och bjuder på en bred palett teman: från industrins innovationer till kulturens möjligheter.

Ungas roll i samhälle och näringsliv kommer att behandlas ur flera olika perspektiv under festivalen. Till exempel ordnas programpunkten Young Talk21, ett tillfälle där man diskuterar Vasa2030 – globalt intressant plats för smarta unga människor.

Åbo Akademi är en av arrangörerna för den här programpunkten som äger rum 11.8 kl. 17-20 på Wasa Innovation Center.

Registrering med tanke på catering här:
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/9607/lomake.html

Det här är femte gången Wasa Future Festival ordnas. Syftet med festivalen är att skapa förståelse för behovet av verklig utveckling av Österbotten som ett tillägg till den förvaltarmentalitet som finns i regionen. Arrangörerna tror att man uppnår det här genom uppkoppling till världsmarknaden och genom insikter i vad den snabba teknologiska utvecklingen konkret borde betyda i vardagen inom offentlig och privat sektor, framförallt för regionens ungdomar.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. De flesta programpunkter streamas.

Hela programmet hittar du här: https://wasafuturefestival.fi/?page_id=362&lang=sv