Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi med på Östersjödagen – vill inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa

”Att få vara med och fira Östersjön tillsammans med så många aktörer är otroligt roligt, men framför allt viktigt för oss eftersom Östersjön, dess natur, kultur, historia och många lömska problem som övergödning och klimatförändring, är så centrala i forskningen och undervisningen vid Åbo Akademi”, säger Henna Rinne, forskare i miljö- och marinbiologi.

Östersjödagen lanserades av John Nurminens Stiftelse i fjol och firas årligen – i år torsdagen den 27 augusti. Målet med temadagen är öka kunskapen om Östersjön och inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Åbo Akademi är en av Östersjödagens officiella samarbetspartners, och medverkar i flera programpunkter.

Åbo Akademi håller bland annat i trådarna för Östersjödagens seminarium vid Forum Marinum i Åbo. Teman under seminariet är Skärgårdshavets tillstånd, den nya havsplanen, klimatförändringens och främmande arters påverkan på Östersjöns natur samt människans relation till havet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Talare är biträdande professor Christoffer Boström och forskaren Heidi Herlevi från Åbo Akademi, Janne Suomela från NMT-centralen, Mari Pohja-Mykrä från Egentliga Finlands förbund och forskningschef Otto Latva från Åbo universitet.

Seminariet som går på svenska, finska och engelska, är öppet för allmänheten. Intresserade kan delta på plats eller via videolänk. (Klicka här för mera information och anmälan.)

Kläm på blåstång och träffa forskare

Jaana Kouri, forskare inom forskningsprofilen Havet och projektet SeaHer vid Åbo Akademi, kommer också att hålla en kreativ skrivverkstad vid Forum Marinum på temat minnen av hav. Kouri har varit verksam inom ramen för projektet Minnenas hav, en kultursatsning där man samlar in finländarnas minnen och uppfattningar om havet. Handledningen sker på finska, men deltagarna kan skriva på vilket språk de vill . (Klicka här för mera information och anmälan.)

Alla intresserade, gammal som ung, är även välkomna att träffa Åbo Akademis forskare vid utomhusevenemanget Citizen Science Pop-up om Östersjöns tillstånd och kulturhistoria på Forum Marinums terrass. Här får man rent konkret bekanta sig med blåstångens djurliv i akvarier, testa kunskaperna om Östersjöns djur och växter, eller samtala om minnenas betydelse för vår förståelse för havet och hur vi kan förvalta det. (Klicka här för mera information.)

Paneldiskussioner om Östersjön och EU

Som en del av programmet på Europaforum Åbo, som infaller samma dag, medverkar flera av Åbo Akademis havsforskare vidare i tre paneldiskussioner. I panelerna diskuteras bland annat Östersjön och EU:s klimatpolitik, Östersjön som föränderlig verksamhetsmiljö för näringsliv, och frågar sig varför havets tillstånd inte förbättras. Bland de övriga panelisterna finns EU-parlamentarikerna Ville Niinistö och Sirpa Pietikäinen och flera andra experter från myndigheter och näringsliv.

Paneldiskussionerna går av stapeln i Åbo stadsteaters foajé, är öppna för alla intresserade, och kan följas också via videolänk. (Klicka här för att läsa mera.)

– Vi hoppas att deltagarna i Östersjödagen kan ta med sig såväl ny kunskap om Östersjön, dess natur, kultur och historia, som insikter och reflektioner över betydelsen av vårt hav. Framförallt vill vi tillsammans med deltagarna här i Åbo, som i andra städer, fira Östersjön, vårt gemensamma hav som ger oss så mycket, säger Anna Törnroos-Remes, forskardoktor inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mera om Östersjödagen!