Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi med och formar nästa generations mobila teknologi

Åbo Akademi har anslutit sig till 5G Momentum, ett ekosystem som leds av Kommunikationsverket med syfte att notera Finland som drivande kraft och föregångare inom 5G-mobilteknologi.

– Nästa generations mobilteknologi, 5G, för med sig större kapacitet i de mobila nätverken vilket möjliggör nya digitala tjänster. Vi bidrar till den nationella 5G-forskningen och -utvecklingen genom vår medverkan i en mängd olika forskningsprojekt, säger Anna-Greta Nyström, akademilektor i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi.

Vid Åbo Akademi representeras forskningen i 5G i huvudsak av forskare i ämnet informationsteknologi. Tematiken behandlar bl.a. tillämpning av 5G inom hälsobranschen, hantering och analys av data i realtid (t.ex. i samband med autonoma fartyg), samt mätning av nätverkets prestation vid basstationer.

Medverkar gör också forskare vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Dessa bidrar med perspektiv på nya affärsmodeller, omformandet och skapandet av nya marknader till följd av mobilteknologins utveckling, samt en förståelse för hur olika användare ser på en framtid byggd på 5G inom hälso-, media- och underhållningsbranschen.

Utöver 5G Momentum medverkar Åbo Akademi även i nätverken 5G Test Network Finland och 5G Finland, och samarbetar med olika drivande aktörer genom sina forskningsprojekt.

– För att möjliggöra framgångsrik implementering av den nya mobilteknologin behövs olika kompletterande perspektiv på forskningen, allt från tekniska till affärsmässiga aspekter. Det krävs ett entreprenöriellt framhållningssätt för att hitta nya affärsområden och -möjligheter i den allt mera digitaliserade omvärlden, uppbackad av 5G, säger Jerker Björkqvist, akademilektor i datateknik vid Åbo Akademi.

I samarbetsnätverket 5G Momentum medverkar myndigheter, forskningsenheter och företag som har nytta av den nya nätverksteknologin.

– Målsättningen är att öka testnings- och experimentaktiviteter av 5G-tjänster i Finland och den vägen skapa nya digitala tjänster för konsumenter, företag, kommuner och städer, säger Heidi Himmanen, ledande expert inom 5G Momentum.

De första 5G-nätverken förväntas öppna under 2019, då även de första mobiltelefonerna som är kompatibla med den nya teknologin lanseras på marknaden. Den snabba och pålitliga uppkopplingen bidrar till att enheter och system kommer att kunna kommunicera sinsemellan genom det som kallas Internet of Things, IoT. Förväntningen är att detta kommer att revolutionera olika industriområden – allt från smarta fordon, operationer vid sjukhus utförda på distans och automatiserade aktiviteter i fabriksmiljöer, till olika applikationer för förstärkta och virtuella realiteter.

Mera information om 5G Momentum på Kommunikationsverkets webb: https://www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/5gmomentum-ekosystemet.html

 

Mera information:

Anna-Greta Nyström
Akademilektor i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi och projektansvarig för WIVE
Tfn: +358 46 921 6657

Jerker Björkqvist
Akademilektor i datateknik
Tfn: +358 40 052 8758

Heidi Himmanen
Ledande expert vid 5G Momentum, Kommunikationsverket (Traficom fr.o.m. 1.1.2019)
Tfn: +358 295 390 441