Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi med i klimatkampanjen Ilmastoveivi 2019

Ilmastoveivi 2019 är en klimatkampanj som startats av medborgare för en mer hållbar klimatpolitik inom Europeiska unionen. Målsättningen är att samla 500 000 namn.

Åbo Akademi vill visa sitt institutionella stöd för initiativet genom att underteckna appellen.

Kampanjen kräver att Finland som EU-ordförandeland tar initiativ till att EU:s klimatmålsättningar görs mer ambitiösa; att EU:s klimatmål för år 2030 uppdateras och att målen är i samklang med målsättningen om begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Rektor Mikko Hupa uttrycker sitt stöd för kampanjen.

– Via avancerad forskning och utveckling kan vi skapa nya innovativa lösningar för att bromsa klimatförändringen och också lindra följderna av klimatförändringen.

– Vid Åbo Akademi bedriver vi omfattande kemiteknisk forskning kring hur man kan ersätta fossila bränslen och material med biomassabaserade produkter. Vidare forskar vi i hur man kan omvandla biomassor till sådana värdefulla kemikalier och produkter som idag framställs från olja. Inom marinbiologin är vi dessutom intresserade av växelverkan mellan klimatförändringen och havets biologi, berättar Hupa.

Läs mera om kampanjen och skriv under appellen på ilmastoveivi2019.fi.

 

Klimatkampanjen Ilmastoveivi 2019