Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi med i omfattande europeiskt forskningsprojekt inom AI-förstärkt automatisering

Forskningsprojekt AIDOaRT är ett treårigt europeiskt H2020-ECSEL-projekt med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöd för modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling av cyberfysiska system (CPS).

Åbo Akademi deltar i projektet tillsammans med 35 andra europeiska forskningsorganisationer och företag.

Business Finland finansierar Åbo Akademis andel i projektet med 480 000 euro och Europeiska kommissionen finansierar projektet med 335 000 euro. Åbo Akademis totala budget för forskningsprojektet uppgår till 1,2 miljoner euro.

Med cyberfysiska system avses alla de system av inbyggda mikrodatorer som styr maskiner, fordon och mycket annan utrustning runt om kring oss. Syftet med projektet AIDOaRT är att med hjälp av artificiell intelligens stödja utvecklingen och driften av cyberfysiska system i alla stadier.

– Det här projektet gör det möjligt för oss att utnyttja vår expertis inom programvaruteknik och artificiell intelligens i nya forskningsutmaningar när det gäller utvecklingen av cyberfysiska system. Det är en mycket fin möjlighet för forskare från Åbo Akademi att samarbeta med ledande företag och forskningsgrupper från sju olika europeiska länder, säger Ivan Porres, professor i datateknik som leder projektet vid Åbo Akademi.

Den sammanlagda budgeten för AIDOaRT uppdgår till drygt 24 miljoner euro.

Horistont 2020 är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation och Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) är ett partnerskapsprogram mellan den privata och offentliga sektorn för att stärka EU:s industri för elektroniska komponenter och system.

Läs mer om AIDOaRT på Facebook, Twitter eller Linkedin.