Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi lanserar mentorprogrammet CareerContact för internationella studerande  

Finland tampas med en ökande brist på högutbildad arbetskraft samtidigt som internationella experter möter utmaningar i att hitta jobb och integreras i samhället. Därför har undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med arbets- och näringsministeriet lanserat programmet Talent Boost. Åbo Akademi deltar genom att bland annat förbättra och utveckla tjänster för internationella studerande och stärka deras kopplingar till arbetslivet.

Vid Åbo Akademi kallas mentorprogrammet CareerContact och pågår från maj till december 2022. Programmet innehåller fem gemensamma träffar både i Åbo och i Vasa. 

— Syftet med programmet är att hjälpa de studerande att lära sig om det finländska arbetslivet och att knyta arbetslivskontakter via en personlig mentor. Det är oerhört viktigt både socialt och professionellt att de internationella studerande skapar kontakter till lokala människor, får höra om den finländska arbetskulturens särdrag och tar del av den så kallade tysta kunskapen gällande arbetslivet i Finland, säger Mirjam Granström, koordinator för mentorprogrammet.   

Enligt en undersökning som skickades ut till internationella studerande vid Åbo Akademi i slutet av 2021 nämndes mentorprogrammet som en av de viktigaste stödtjänsterna som önskades av universitet.   

 — Att fungera som mentor till en internationell studerande skapar en möjlighet till internationalisering på hemmaplan. Utöver att lära känna en ny människa kan en karriärmentor göra något meningsfullt genom att dela med sig av sin kunskap och stöda den studerande att ta sitt första steg mot arbetslivet, säger Charlotta Wendelin som tillsammans med Pekka Tenhonen fungerar som projektplanerare i mentorprogrammet 

Programträffarna tangerar olika teman relaterade till arbetslivet, till exempel att identifiera sitt eget kunnande och hur man skapar nätverk. Utöver de gemensamma träffarna uppmuntras mentorparen att träffas regelbundet på tumanhand. Målsättningen är att mentorprogrammet ska bli en bestående del av Åbo Akademis servicepalett för internationella studerande även efter Talent Boost –satsningen tar slut år 2024.   

— Internationella studerande vill bidra till samhället och känna sig inkluderande men språkbarriären är ofta en stor utmaning både för att skapa kontakter till lokala och lyckas få ett jobb inom den egna branschen. En mentor kan hjälpa den studerande att hitta sin plats i det finländska samhället och på samma gång också själv lära sig något nytt, säger Pekka Tenhonen.   

Ansökan är öppen till och med 13.3.2022 på adressen abo.fi/careercontact. Du behöver inte vara alumn från Åbo Akademi för att ansöka.  

 

Mera information:  

Mirjam Granström, koordinator
+358 50 521 5373
mirjam.granstrom@abo.fi

Charlotta Wendelin, Mirjam Grnaström och Pekka Tenhonen.m
Charlotta Wendelin, Mirjam Granström och Pekka Tenhonen leder det nya mentorprogrammet.