Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ingår samarbetsavtal med Nådendal

Arbetsforum vid Åbo Akademi har knutit ett samarbetsavtal med Nådendal stad. Syftet med samarbetet är att öka studerandes intresse att söka jobb, praktik, sommarjobb och samarbeten kring slutarbeten i Nådendal. Man vill också informera företag i regionen om möjligheter att samarbeta med universitet exempelvis genom praktikstöd och studerandeprojekt. Avtalet ska också bidra till utbyte av kunskap och information om arbetsliv mellan ÅA och Nådendal stad.

– Vi kommer att fokusera på att hur vi kan bidra till att företag i Nådendal hittar kunnig arbetskraft, särskilt inom industrin och turismen. Vi hoppas också att vårt samarbete kommer öppna dörrar för våra internationella studerande och hjälpa dem komma in på den finländska arbetsmarknaden, säger Charlotta Wendelin, projektplanerare vid Arbetsforum.

Lassi Rosala.
Lassi Rosala, företagsrepresentant vid Nådendal stad.

 

– I samarbete med Åbo Akademi vill Nådendal erbjuda lokala företag möjligheter att använda forskarnas kunskap, experttjänster och studerandes färdigheter för att stödja sin egen affärsutveckling. Samarbetet syftar också till att göra det lättare för arbetsgivare och arbetstagare att mötas, säger Lassi Rosala, företagsrepresentant vid Nådendal stad.

 

 

 

Samarbetsavtalet är en del av projektet YTY, Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille, (Universitetens arbetslivstjänster för företag) som pågår mellan 1.3.2021–31.8.2023 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Vipuvoimaa EU:lta logo, finska.

 

Nådendal logo.