Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi har undertecknat Åbos klimatstadskontrakt

Då Åbo strävar till att bli kolneutral före 2030 vill staden få med sig så många samarbetsparter som möjligt. Nu har även Åbo Akademi undertecknat stadens klimatstadskontrakt. Samtidigt förbinder sig akademin till att tillsammans med Yrkeshögskolan Novia upprätta ett finlandssvenskt nätverk inom programmet Klimatstad Åbo.

Klimatstadskontraktet är en del av Europeiska unionens mission ”100 kolneutrala och intelligenta städer fram till 2030” där 100 europeiska städer, bland andra Åbo, stödjs för att uppnå kolneutralitet före år 2029. Åbo Akademi har i sin strategi för 2021–2030 lyft fram hållbarhet, hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål som ledstjärna i flera aspekter.

Åbo Akademi arbetar kontinuerligt och långsiktigt med att utveckla och synliggöra hållbarhetsarbete och strävar till att det ska komma att vara en naturlig och genomsyrande del av vardagen hos hela personalen, studerande och i samverkan med samarbetsparter. Åbo Akademi samarbetar också kring hållbarhetsarbetet speciellt med Yrkeshögskolan Novia och sina fastighetsägare. Genom att delta i programmet kan Åbo Akademi också delta i ansökningar som har öronmärkt finansiering från Horizon Europe och programmet Decarbonized Cities från Business Finland.

Som ett led i att utveckla såväl hållbarhetsarbetet som de externa samarbetsrelationerna och öka akademins synlighet i hållbarhetsfrågor i Svenskfinland förbinder sig nu Åbo Akademi till Åbos klimatstadskontrakt. Inom samarbetet åtar Åbo Akademi sig också att tillsammans med Yrkeshögskolan Novia upprätta ett finlandssvenskt nätverk inom programmet Klimatstad Åbo.

För Åbo Akademis del undertecknades Åbos klimatstadskontrakt 19.3.2024 av rektor Mikael Lindfelt. Kontraktet samlar i nuläget 22 parter, bland annat regionens högskolor, storföretag i regionen såsom Bayer Turku och Meyer Turku samt andra samarbetspartner såsom Egentliga Finlands välfärdsområde Varha och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.