Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
26.2.2018

Åbo Akademi firar doktorspromotion i maj

94 personer som doktorerat vid Åbo Akademi får sin doktorsvärdighet under solenna former i Åbo konserthus fredagen den 25 maj 2018. Dessutom promoveras 14 hedersdoktorer och fyra jubeldoktorer. Promotionen är den främsta akademiska högtiden.
I promotionen kan delta alla de som har en doktorsexamen från Åbo Akademi och som tidigare inte promoverats.

Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället.

År 2018 promoverar Åbo Akademi följande 14 hedersdoktorer:

Håkan Anttila, ekonomieråd, Vasa
Ingegerd Bergbom, professor emerita, Göteborg, Sverige
Mariela Castro Espín, direktör, Havanna, Kuba
Tarja Cronberg, TkD, ED, Helsingfors
Jonas Gardell, författare, Stockholm, Sverige
Anders Hallberg, professor emeritus, Uppsala, Sverige
Riitta Keiski, professor, Uleåborg
Jan Kleineman, professor, Stockholm, Sverige
Sirpa Kähkönen, författare, Helsingfors
Laura Londén, biträdande generalsekreteraren, New York, USA
Armi Mikkola, undervisningsråd, Helsingfors
Hannu Nurmi, professor emeritus, Åbo
Nils Christian Stenseth, professor, Oslo, Norge
Peter Vesterbacka, entreprenör, Helsingfors

Till jubeldoktorer, dvs. doktor som disputerat för 50 år sedan, promoveras:

Dan Eklund, teknologie doktor i kemisk träförädlingsteknik
Lorenz Grönvik, teologie doktor
Ebbe Nyman, filosofie doktor i fysik
Nils Storå, filosofie doktor i nordisk etnologi

Mera information om hedersdoktorerna och tryckdugliga bilder på adressen: https://www.abo.fi/forska-hos-oss/forskarutbildning/infor-promotionen/hedersdoktorer-och-jubeldoktorer/

För mera information:

Rektor
Mikko Hupa
Telefon: 0400 630 801

eller

Ansvarig för promotionsarrangemangen,
Chefen för forskningsservice,
Pia-Maria Kallio
Telefon: 050 433 5631
E-post: promotion@abo.fi


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör