Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi förnyade partneravtalet med Skärgårdshavets biosfärområde

 

Åbo Akademi fortsätter som huvudpart för Skärgårdshavets biosfärområde. Ett nytt partneravtal undertecknades fredagen den 13 januari 2023.

En man sitter ner och skriver på ett avtal, en skarttande mörkhårig kvinna står bredvid.
Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt och Biosfärområdets koordinator Katja Bonnevier skriver under partneravtalet. Foto: Cecilia Lundberg

Åbo Akademi är en av huvudparterna och ingår i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde. Det här innebär att man undertecknat en gemensam strävan efter en hållbar skärgårdsmiljö och ett livskraftigt samhälle i Åbolands skärgård. Partneravtalet gäller fem år åt gången och undertecknades nu för tiden 1.1.2023–31.12.2027. Christoffer Boström, biträdande professor i miljörelaterad Östersjöbiologi representerar Åbo Akademi i Biosfärområdets styrgrupp.

Biosfärområdet fungerar på uppdrag av Unesco och är ett modellområde för hållbar utveckling där man kombinerar skyddet av den biologiska mångfalden i livsmiljön med hållbart nyttjande av naturresurser och miljöforskning.

Marko Joas, prorektor för samverkan vid Åbo Akademi, säger att ett partnerskap med Biosfärområdet passar väl in med Åbo Akademis strategi att vara ett havsnära bildningsuniversitet med aktiv samverkan med det kringliggande samhället.

– Åbo Akademis strategiska forskningsprofil Havet och Skärgårdsinstitutet vid Centret för livslångt lärande jobbar varje dag med dessa frågor, det vill säga samverkan mellan havsmiljö, samhälle och ekonomi, för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joas.

Joas konstaterar att Åbo Akademi haft ett gott samarbete som huvudpart i Skärgårdshavets biosfärområde ända sedan det inrättades 1994 och han ser fram emot en fortsättning.

Cecilia Lundberg, ordförande för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, är också glad över det förnyade avtalet.

– Skärgårdsinstitutet har ett aktivt samarbete med Biosfärområdet, det vill vi fortsätta med och gärna utöka. Grunden för vår verksamhet är att stöda utvecklingen av en livskraftig skärgård och vara en länk mellan forskningen och samhället. Vår projektverksamhet, till exempel Habitability om hållbara och bobara skärgårds- och ösamhällen, och SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan, stöder Åbo Akademis roll och intentioner som avtalspart, alltså att bidra till en hållbar utveckling av ett livskraftigt skärgårdssamhälle, säger Lundberg.

Biosfärområdets alla samarbetspartner arbetar tillsammans för att uppfylla uppdraget som getts av Unesco. I Finland finns det två biosfärområden: biosfärområdet i Norra Karelen, som inrättades 1992 och Skärgårdshavets biosfärområde, som inrättades 1994. Skärgårdshavets biosfärområde har sin bas i Skärgårdscentrum Korpoström, där också en del av Åbo Akademis marinbiologiska forskning verkar.

 

Mera information:

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområdes webbplats.

Marko Joas, prorektor vid Åbo Akademi, marko.joas@abo.fi eller +358 400 72 6125.

Cecilia Lundberg, ordförande för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, cecilia.lundberg@abo.fi, +358 46 920 2007.