Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får över 800 000 euro från Högskolestiftelsen i Österbotten

Högskolestiftelsen i Österbotten har tilldelat Åbo Akademi i Vasa medel på 800 000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond.

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut totalt närmare 900 000 euro i stöd under 2024, i syfte att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten.

Åbo Akademi i Vasa tilldelas 800 000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond. Stödet utgörs av bland annat forskarstöd, projektmedel och resebidrag.

Forskarstödet uppgår till 60 000 euro som fördelas på sex forskare som alla tilldelas 10 000 euro var.

Största delen av understödet utgörs av projektmedel, 690 000 euro. Många av projekten berör digitala verktyg inom utbildning.

Totalt 20 000 euro delas ut i form av resebidrag. Ytterligare 20 000 euro delas ut till övriga projekt för samverkan.

10 000 euro delas ut till studenter i form av 14 stipendier, två stycken värda 2000 euro var, samt 12 stycken värda 500 euro.

Ur Iris och Thor Österholms fond ges 700 euro till stipendier. Stipendierna ges till studerande vid pedagogiska enheten.

Dessutom ges 25 000 euro av Högskolestiftelsen medel till doktorsleden, som är en samarbetsmodell för Novia och Åbo Akademi.

Högskolestiftelsens utdelning kan läsas i sin helhet här.