Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får över 80 000 euro från Finska kulturfonden

Finska kulturfonden har beviljat sammanlagt 82 000 euro till forskare vid Åbo Akademi. Totalt beviljades finansiering åt fyra forskare inom beteendevetenskap, naturvetenskap och tekniska vetenskaper. Totalt delade Finska kulturfonden ut 31,5 miljoner euro.

M.A. Alexandra Anton har av fonden Pihlan rahasto beviljats ett stipendium för arbetet med sin doktorsavhandling om användning av kritisk reflektion för att öka kulturellt hållbar pedagogik inom småbarnpedagogiken i Finland. Stipendiet är fyraårigt och för det första året utbetalas 28 000 euro.

M.Sc. Marie-Catherine Laisnes har för sin doktorsavhandling om intercellulära filopoders effekt på cancercellers kommunikation och kollektiva migration beviljats ett stipendium från Kauko Ruissalos fond. Stipendiet är tvåårigt och för det första året utbetalas 28 000 euro.

M.Sc. Jay Pee Oña har beviljats 14 000 euro av J.A. Tenhunens fond för slutförande av sin doktorsavhandling om elektrokatalytisk omvandling av biomassa till kemikalier med mervärde.

Arkitekt Iisa Eikaas’ doktorsavhandling inom doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity om traditionella översvämningskulturer som inspirationskälla för anpassning till klimatförändringen beviljas 12 000 euro från Pohjola-företagens 100-årsfond.

 

I Finska kulturfondens ansökningsomgång i oktober beviljades nästan 500 helårsstipendier för vetenskap och konst. Totalt beviljades 24 stipendier på minst 100 000 euro. Läs mera på Finska kulturfondens sidor (på finska).