Skriv här det du söker efter!

Nyhet

Nyhet

Åbo Akademi får närmare 350 000 euro för forskningsinfrastruktur från Finlands Akademi

Finlands forskningsinfrastrukturkommitté vid Finlands Akademi har beslutat om nästan 16 miljoner euro i finansiering för uppbyggnad och uppgradering av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Finlands Akademis finansiering av forskningsinfrastrukturer stöder anskaffning, etablering, förstärkning och uppgradering av nationellt betydande forskningsinfrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

Betydande finansiering beviljades den nationella forskningsinfrastrukturen FINStruct och Instruct-ERIC Centre Finland. Det finansierade FIRI2021-projektet samordnas av Helsingfors universitet och leds av Sarah Butcher, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet. Åbo Akademis del i projektet leds av Tiina A. Salminen, professor i biokemi vid Structural Bioinformatics Laboratory (SBL), Fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Structural Biology Facility vid SBL är en av FINStruct-noderna som tillhandahåller avancerad infrastruktur och expertis inom röntgenkristallografi för bestämning av proteiners tredimensionella kristallstruktur för forskare vid Åbo Akademi och Åbo universitet samt för nationella och internationella forskningsgrupper. Salminen fick 343 606 euro i finansiering för uppgradering av automatiska avbildingsystem för övervakning av kristalltillväxt och hantering av proteinkristalliseringsresultat.

–Allt-i-ett-kristalliseringsroboten har nyligen installerats för screening av kristallisationsförhållanden och de uppgraderade avbildningssystemen kommer att uppfylla det ökade avbildningsbehovet av proteinkristalliseringsresultaten, säger Salminen.

De här investeringarna kommer således att uppgradera infrastrukturen i BioCity Turku till en nivå som uppfyller kraven för forskningsservice, forskarutbildningen och de pågående biovetenskapliga och biomedicinska forskningsprojekten. Proteiners tredimensionella struktur är en förutsättning för målinriktad läkemedelsutveckling och därmed har investeringen en fundamental roll inom Finlands Akademis InFLAMES-flaggskepp.

Med hjälp av finansieringen tryggar FINStruct verksamheten under de kommande åren genom att byta ut åldrande instrument och utveckla nya tjänster och programvaror för bättre datahantering samt förbättra samordningen av den nationella forskningsinfrastrukturen FINStruct och Instruct-ERIC Centre Finland och ytterligare stärka integreringen med Instruct-ERIC.

 

Structural Biology Finland (FINStruct) är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi inom ramen för Finlands Akademis dokument, Vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer (2021–2024).

Structural Biology Facility vid SBL hör till Solutions for Health och InFLAMES vid Åbo Akademi.

FINStruct