Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får 250 000 euro för projekt om politisk polarisering

Ett forskningskonsortium där Åbo Akademi ingår får närmare 3 miljoner euro i finansiering av Horisont Europa, Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation för åren 2021–2027. Åbo Akademis andel av summan är ca 250 000 euro. Konsortiet som heter ActEU är ett samarbete mellan 12 universitet och tankesmedjor i Europa.

Henrik Serup Christensen, universitetslektor i statskunskap, leder Åbo Akademis del av projektet. Målet är att kartlägga och undersöka utvecklingen i det politiska förtroendet i Europa.

–Vi kommer specifikt att fokusera på att undersöka effekten av polarisering och den europeiska flernivåstyrningen inom känsliga politiska områden. Vi kommer dessutom att utarbeta en verktygslåda som innehåller olika lösningsförslag som olika aktörer kan använda till att åtgärda de problem som finns, säger Christensen.

Projektet ActEU: TOWARDS A NEW ERA OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY- ACTIVATING EUROPEAN CITIZENS´ TRUST IN TIMES OF CRISES AND POLARISATION pågår 2023–2026.  Projektet leds av professor Michael Kaeding från Duisburg-Essen universitet och professor Daniela Braun från Saarland universitet.