Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får drygt 1,7 miljoner från Svenska kulturfonden

Åbo Akademi får cirka 1,7 miljoner euro för forskning och utbildning inom en lång rad discipliner i Svenska kulturfondens vårutdelning 2024.

Kulturfondens forskningsbidrag riktas främst till humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik där forskningen är relevant för det svenska i Finland, men också naturvetenskaper och samhällsvetenskaper får finansiering, skriver Kulturfonden i sitt pressmeddelande. 

Bidragen gör det möjligt att bland annat bedriva och genomföra forskningsprojekt, anställa forskare och doktorander och att publicera forskningsresultat.

Det största enskilda bidraget till Åbo Akademi den här gången, 200 000 euro, går till ett forskningsprojekt om högskolestuderandes kollaborativa akademiska skrivande i hybrida lärmiljöer, med särskilt fokus på skrivande med generativ AI.

Inom pedagogiken finansieras också forskning i bland annat hur finlandssvenska elever i årskurserna 7–9 uppfattar AI, och AI-litteracitet i skolan, forskning i ämnesövergripande undervisning i årskurserna 7–9 och på gymnasiet, forskning i språkundervisning, forskning i ledarskap i språkbad och småbarnspedagogik och forskning i språköskolor.

Inom vårdvetenskapen kan nämnas ett forskningsprojekt om etisk stress bland vårdledare och sjukskötare inom äldrevården som får 130 000 euro.

Inom humaniora får till exempel logopedin 80 000 euro för ett forskningsprojekt om vilken effekt daglig strukturerad skolsång på svenska har på barns språk, välbefinnande och sångröst. Ett forskningsprojekt inom nordisk historia om av- och återindustrialisering i det svenska Finland 1945–2025 finansieras med 50 000 euro.

Inom naturvetenskaperna får till exempel flera projekt inom marinbiologin finansiering, bland annat ett projekt där mikroalgers anpassning till global uppvärmning studeras. Också forskning i organiska solceller finansieras med 50 000 euro. Oorganisk kemi får finansiering på totalt 150 000 euro för forskningsprojekt, diplomarbeten och doktorandstudier.

Inom samhällsvetenskaperna får till exempel ett forskningsprojekt om trender i religiöst medlemskap i Svenskfinland finansiering på 70 000 euro.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi får totalt 70 000 euro för två olika projekt: fortbildningshelheten ”Blicken utanför boken” för ämneslärare i matematik och naturvetenskap, samt fortbildning som stöder välbefinnande och aktörskap för personal och barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Läs mer om de beviljade bidragen på Kulturfondens webbplats.