Skriv här det du söker efter!

Nyhet

Nyhet

Åbo Akademi får 160 000 euro från Metsä Group

Metsä Group har donerat 160 000 euro var till Aalto-universitetet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Donationerna riktas till universitetens tekniska, naturvetenskapliga och agrikultur-forstvetenskapliga utbildningsområden.

–  Åbo Akademi har mycket starka traditioner av nära samarbete med skogsindustrin. Vi är synnerligen tacksamma för donationen från Metsä Group som möjliggör vidareutveckling av vår undervisning inom naturmaterialteknik. Vidare hjälper donationen oss att utrusta våra toppmoderna laboratorier i nya Aurum. Att trygga framtidens kompetensbehov inom sektorn är en prioritet för oss, säger Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Nära kopplad till donationens utbildningsområde vid Åbo Akademi är forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid som är en av akademins fyra forskningsprofiler. Inom forskningsprofilen utvecklas metoder och teknik som stöder övergången till hållbar produktion och energiförsörjning. Speciellt fokus läggs på att utveckla ny teknologi för att ersätta fossila råvaror med förnybara resurser såsom biomassa och solenergi.

– Universitetens högkvalitativa forskning och högre utbildning utgör en bas för hela skogsindustrins utveckling. Det är väldigt viktigt för oss att försäkra framtida kunnande, säger Ilkka Hämälä, koncernchef för Metsä Group.

 

Metsä Groups donationer hör till ett motfinansieringsprogram där staten stöder privata stiftelsers, företags och personers universitetsdonationer med en motfinansiering. Statens motfinansieringsperiod pågår till slutet av juni 2022.