Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi deltar aktivt i veckans Europaforum

Åbo Akademi deltar som arrangör i Europaforum i Åbo 30.8–1.9.2018. Europaforum Åbo är en plats för diskussion om Finlands och Europas framtid. Evenemanget främjar öppen diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna – diskussion som grundar sig på vetenskaplig information.

– Att fördomsfritt och öppet diskutera Europafrågor är ett intressant och aktuellt sätt att avsluta Åbosommaren på. Vid Åbo Akademi har vi många kompetensområden som berör Europafrågor och vi deltar gärna i att förverkliga seminariet, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Hupa deltar vid Europaforums presstillfälle i Åbo Svenska Teater, Auragatan 2, Åbo, kl. 11.30 fredag 31.8.2018, tillsammans med statsminister Juha Sipilä, Åbos stadsdirektör Minna Arve och Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

Huvudevenemanget för Åbo Akademis del är den svenskspråkiga paneldebatten ”Migration i Europa – vilka utmaningar står EU inför?” som äger rum torsdag 30.8 kl. 13.15–15.00 i Kongressalen i Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo. Livestream finns på: https://youtu.be/a-j9pCdDLxE.

Diskussionen leds av professor Bengt Kristensson-Uggla (ÅA) och deltagare är EU-domare Allan Rosas, Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP), samt professor i religionsvetenskap Peter Nynäs (ÅA) och biträdande professor i genusvetenskap Salla Tuori (ÅA).

Vid diskussionen kommer man bland annat att diskutera förutsättningarna för ett tryggt samhälle för alla, samt hur vår förståelse av Finland och Europa tar sig uttryck i hur integrationsprogram implementeras i mångkulturella kontexter.

På torsdag 30.8 kl. 11.00–12.00 arrangerar Åbo Akademi tillsammans med Inrikesministeriet och Migrationsinstitutets projekt URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) paneldiskussionen ”Miten maahanmuutto ja muuttoliikkeet muuttavat kaupunkejamme?” Diskussionen äger rum i Åbo stadsbiblioteks Studio och leds av Tuomas Martikainen, VD för Migrationsinstitutet och ÅA-alumn. Livestream finns på: https://www.youtube.com/watch?v=5KJ_oYo3RJY.

På fredag 31.8 deltar Åbo Akademis vicerektor Niklas Sandler i den engelskspråkiga paneldiskussionen ”Vision for European University”. Diskussionen ordnas av Åbo universitet i Åbo stadsbiblioteks Studio kl. 10.30–12.30. Livestream finns på: https://youtu.be/x3oZ_bBCAZU.

På samma plats en stund senare, fredag 31.8 kl. 13.00–14.00, arrangerar Åbo Akademi den svenskspråkiga paneldiskussionen ”Vem bryr sig om EU?”. I diskussionen deltar Daniel Olin (YLE), Li Andersson (VF), Åsa von Schoultz (Helsingfors universitet) och Andreas Elfving (SFP). Diskussionen modereras av Ville Hupa (YLE) med inledande kommentarer av Lauri Rapeli (ÅA). Livestream finns på: https://youtu.be/MpdWBQqKEGk.

Vid diskussionen behandlas EU utifrån ett medborgarperspektiv. Bakgrunden är att medborgarna för tillfället är rätt kritiska till EU, vilket syns också i Finland. Till exempel var förtroendet för EU lägre än för både till exempel politiker och storföretag, i den av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi koordinerade riksdagsvalsundersökningen som gjordes 2015.

Efteråt, kl. 15.30–17.00, vidtar diskussionen ”Mihin suuntaan nuoret vievät Euroopan unionia?” Arrangörer är Åbo Akademis Studentkår tillsammans med Åbo universitets studentkår TYY och Åbo yrkeshögskolas studerandekår TUO. Ett tema är bland annat hur man bättre kunde få unga att delta i beslutsfattandet inom EU. Livestream finns på: https://youtu.be/Ea7Pc9qPbzI.

Panelister är Maria Nyroos (FSF), Katri Ylinen (Europeiska gröna partiets ungdomsförbund), Alexander Lång (ÅA), samt Annika Eksman (SAMOK.) Panelen äger rum på finska och leds av Pyry-Petteri Lahtinen (TUO).

 

Mera information:
Mats Lindfelt
Direktör för forskning och utbildning vid Åbo Akademi
E-post: mats.lindfelt@abo.fi
Tfn: +358 503619381