Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

I samband med Åbo Akademis inskription 6.9.2018 förlänades följande personer med finska statens utmärkelsetecken med anledning av Åbo Akademis 100-årsjubileum:

Finlands vita ros orden:

Kansler, professor emeriti Ulrika Wolf-Knuts
Kommendörstecknet
Finlands vita ros orden

Professor Ronald Österbacka
Riddartecknet av första klass
Finlands vita ros orden

Professor Cecilia Sahlgren
Riddartecknet av första klass
Finlands vita ros orden

Professor Christina Nygren-Landgärds
Riddartecknet av första klass
Finlands vita ros orden

Professor John Eriksson
Riddartecknet av första klass
Finlands vita ros orden

Professor Malin Brännback
Riddartecknet av första klass
Finlands vita ros orden

Universitetslärare Laura Hollsten
Riddartecknet
Finlands vita ros orden

Verkställande direktör vid Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, rektor vid Yrkeshögskolan Novia
Örjan Andersson
Riddartecknet
Finlands vita ros orden

Överexpeditionsmästare Mikael Johansson
Finlands vita ros ordens medalj av första klass med guldkors

Driftsingenjör John Lassus
Finlands vita ros ordens förtjänstkors

Amanuens Anna-Stina Nyby
Finlands vita ros ordens förtjänstkors

 

Finlands lejons orden:

Överbibliotekarie Pia södergård
Riddartecknet av första klass
Finlands lejons orden

Skattmästare Lasse Svens
Riddartecknet av första klass
Finlands lejons orden

Direktör Torbjörn Sandén
Riddartecknet av första klass
Finlands lejons orden

Personaldirektör Mika Wulff
Riddartecknet
Finlands lejons orden

Kapellmästare Sauli Huhtala
Riddartecknet
Finlands lejons orden