Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi bland världens 800 bästa universitet – internationalitet en styrka

Enligt färska siffror från Times Higher Education (THE) placerar sig Åbo Akademi bland världens 601–800 bästa universitet.

THE baserar sin rankning på 13 indikatorer som mäter universitetens prestationer inom fem områden: undervisning (utbildningsmiljö), forskning (volym, inkomst och rykte), citationer (forskningsinflytande), internationell utblick (medarbetare, studenter och forskning) samt bidrag eller forskningspengar från industrin.

Åbo Akademi förbättrade sin relativa position inom tre av dessa fem områden jämfört med i fjol. Åbo Akademis särskilda styrka i THE:s rankning är internationell utblick.

THE inte redovisar några detaljer om hur de genomför sin rankning.

Klicka här för att läsa mer om THE:s rankning.