Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Årets övergripande tema är ”unga och våld”. Avsikten är att stödja deltagarna i att bemöta unga som är brottsoffer, vittnen eller som utövar våld, men också för det sektoröverskridande förebyggande arbetet.

Evenemanget som ordnas online 28-29 september är en mötesplats och ett fortbildningstillfälle för dem som arbetar med ungas fritid, hälsa, utbildning, arbetsliv, sociala frågor, medborgarsamhället, ungdomsorganisationer, forskare och beslutsfattare på alla nivåer.

Årets huvudtalare är Ari Evwaraye, stategichef vid Inrikesministeriet, Sari Somppi och Nathalie Wingren vid Brottsofferjouren, Nea Lundström, journalist som står bakom kampanjen Skammen är inte vår samt Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Det senaste året har bjudit på flera nyheter med unga som såväl offer som förövare i våldsbrott. Sedan covid-19 bröt ut har även många undersökningar visat att våld i familjer ökat. Även ungdomsarbetare och andra sakkunniga som möter barn och unga har lyft fram en ökad problematik gällande ungas utsatthet, ensamhet och aggressiva beteende. Tanken bakom temat är därför att stödja deltagarna i att bemöta unga som är brottsoffer, vittnen eller utövar våld samt det sektoröverskridande förebyggande arbetet. Under evenemanget ordnas flertalet workshoppar.

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2021 arrangeras av Luckan UngInfo i samarbete med Helsingfors stad, Arcada, Brottsofferjouren, Folkhälsan, Mieli, Regionförvaltningsverket, projektet Stig in 2, Stiftelsen Bensows verksamhet Min stig och Åbo Akademi.

Läs mera om evenemanget här: https://luckan.fi/ungdomsarbetsdagar/