Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN
13.11.2018
Åbo Akademi

Musikalproduktionen DÖMD stärker abiturienternas svenska

Abiturienter vid Björneborgs svenska samskola och Vasa övningsskola har under 2018 samarbetat kring en musikalproduktion. Avsikten är att stärka svenskan via konstnärliga lärprocesser och autentisk kommunikation. Initiativtagare och finansiär är Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB). Musikalen DÖMD har premiär den 16 november i Vasa och den 7 december i Björneborg.

Medierna är välkomna att fotografera och intervjua medverkande gymnasiestuderande onsdag 14 november klockan 13.00 vid Vasa övningsskolas gymnasium (Culturum byggnaden). Förhandsvisning av musikalen ordnas onsdag 14 november klockan 19.00 och torsdag 15 november klockan 13.15. Välkommen också dit!

Projektet har bestått av två delar, en som fokuserat på läskompetens, och en mer produktiv del där de studerande skrivit en musikal. Arbetsprocesserna lever upp till den nya läroplanen för gymnasiet där multilitteracitet, digital kompetens, företagsamhet och samhällskontakter ska få utvecklas i kommunikativa sammanhang över traditionella ämnesgränser. Mera information om musikalprojektet på: http://web.abo.fi/pressmaterial/DOMD.pdf

Svenska kulturfonden i Björneborg har i samarbete med Åbo Akademi i Vasa igångsatt ett tvåårigt interventionsprogram kallat Case BSS, vars syfte är att stärka svenskan i hela utbildningskedjan. Projektet jobbar inom fyra olika delområden, och musikalprojektet ingår i ett av dem. Mera information om Case BSS på: http://web.abo.fi/pressmaterial/CaseBSS.pdf

I Vasa visas musikalen DÖMD 16.11, kl. 19, 17.11, kl. 14 och 19 och 18.11, kl. 12. Föreställningen handlar om hur lätt någon kan dömas i samhällets ögon och hur snabbt det kan gå. Reklamaffischen finns på adressen: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/11/Musikalen_DOMD_affisch.pdf

För mera information:
Lektor Jan Jansson, VÖS, 050 3092461
Lektor Sophie Lindström, BSS, 040 563 4537
Professor Ria Heilä-Ylikallio, ÅA, 040 550 2852


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör