Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

ÅA:s rättspsykologer undersöker ögonvittnen i samarbete med Heureka

Under tiden 26.10–23.12.2018 kan besökare vid Heureka få känna på hur det är att fungera som ögonvittne. Samtidigt hjälper de forskare att bättre förstå hur olika faktorer inverkar på tillförlitligheten hos ögonvittnen. Forskningen är av stor praktisk relevans, eftersom ögonvittnen och identifikationer av misstänkta gärningsmän spelar en signifikant roll vid rättprocesser runt om i världen. Ändå kvarstår många frågetecken kring hur dessa ska bedömas.

Det är forskare i rättspsykologi vid Åbo Akademi som genomför experimentet som är en del av ett forskningsprojekt kring ögonvittnesskildringar. Experimentet undersöker sambandet mellan avstånd, belysning och ansiktsmaskering på tillförlitligheten av ögonvittnesidentifikationer. Det vill säga, hur väl man i efterhand kan beskriva och identifiera en person man sett.

I praktiken går experimentet till så att testpersonen ser fyra personer med olika grader av ansiktsmaskering som befinner sig på en specifik distans och i en specifik belysning. Efter bevittnandet av varje person genomförs en digital bildidentifiering, enligt samma metod som polisen använder inom brottsutredningar. Dessutom ska testpersonerna uppskatta avståndet till personen de sett och uppge vissa signalement. Till slut får testpersonerna veta hur många personer de klarade av att korrekt identifiera.

– Resultaten från vårt experiment vid Heureka år 2017 visade att ökad distans hade en drastiskt negativ inverkan på korrekta identifikationer. I år förväntar vi oss att kombinationen av olika distanser, belysningsgrader och ansiktsmaskeringar skall ge oss en mera nyanserad bild av hur olika yttre faktorer bidrar till identifikationsmisstag, säger Thomas Nyman, doktorand i psykologi vid Åbo Akademi.

Nyman koordinerar det experimentella upplägget vid Heureka och övervakar genomförandet tillsammans med docent Julia Korkman och assistent Elsa Korkman.

Docent Julia Korkman som leder det internationella forskningsprojektet är mycket positivt inställd till samarbetet med Heureka.

– Vårt samarbete sommaren 2017 var otroligt lyckat och vi är mycket tacksamma för att Heureka är intresserad av att fortsätta samarbeta med oss. En av fördelarna är att vi kan testa personer i alla åldrar, vilket är viktigt med tanke på den anspråkslösa mängd undersökningar bland speciellt barn och äldre vuxna inom ögonvittnesforskning. Det är också ett unikt tillfälle att samarbeta med allmänheten och på så vis belysa den samhälleliga relevansen av vetenskaplig forskning vid universitet.

Ögonvittnesexperimentet genomförs vid Heureka under tiden 26.10–23.12.2018. Experimentet genomförs på svenska, finska och engelska och lämpar sig för alla åldrar. Experimentet räcker ca 10 minuter. Ögonvittnesexperimentet ingår i Heurekas inträdesbiljett.

Forskningsprojektet finansieras av Finlands Akademi (1.9.2016–31.8.2019). I forskargruppen ingår docent Julia Korkman (Åbo Akademi, projektledare), professor Pekka Santtila (New York University, Shanghai), PsD Jan Antfolk (Åbo Akademi), professor James Lampinen (Arkansas University), samt doktorand Thomas Nyman (Åbo Akademi).

Se mer om samarbetet på nedanstående video:

https://youtu.be/RMvXLWwlK3k

eller på Heurekas hemsida: https://www.heureka.fi/event/ogonvittnesexperimentet-igen-torsdagar-till-sondagar-pa-heureka-26-10-23-12-2018/?lang=sv

 

Mera information:
Julia Korkman
Docent i psykologi vid Åbo Akademi
E-post: julia.korkman@abo.fi
Tfn: +358 40 509 2383

Thomas Nyman
Doktorand i psykologi vid Åbo Akademi
E-post: thomas.nyman@abo.fi
Tfn: +358 50 347 5042